Kategorier
AFS Opplæring

Fagdag for Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet

Torsdag 29 september ble det arrangert en felles fagdag for alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet. Det var rundt 90 engasjerte fagpersoner som deltok på fagdagen. – En slik fagdag bringer fagmiljøet sammen på tvers av profesjoner, det skaper nye møteplasser og…

Kategorier
AFS Forskning på kreft

Starten for et nytt norsk samarbeid innen geriatrisk onkologi (kreftbehandling av eldre)

12. og 13. september møttes en engasjert gjeng på Fefor høyfjellshotell for å vie dagene til temaet geriatrisk onkologi, eller kreftbehandling av eldre. Geriatrisk onkologi handler i korte trekk om å kartlegge sårbarhet hos eldre mennesker med kreft før, underveis…

Kategorier
AFS

Hvorfor fisker en fisker?

Er du en nysgjerrigper som undrer deg over ting du observerer? Lurer du på hvordan slike tanker kan brukes for å skape et forskningsprosjekt? I dette korte foredraget forklarer forskningsleder Sverre Bergh på en enkel måte noen hovedprinsipper og begrep…

Kategorier
AFS Opplæring TID Tid kursholderkurs

Nytt TID kursholderkurs på trappene

Den 26 og 27 oktober 2022 skal det holdes et nytt TID Kursholderkurs på Gardermoen. Dette er det 14. kurset i rekken, som arrangeres av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Spesialsykepleier Anette Væringstad ved AFS er…

Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Samarbeid om forskning

Mye viktig kunnskap og forskning kan komme ut av et godt samarbeid. RAiN-studien- beboer aggresjon i sykehjem, er et samarbeid mellom HUNT Aldring i Trøndelag, Nasjonalt senter for Aldring og Helse og AFS, og skal undersøke aggresjonshendelser hos sykehjemsbeboere.I RAiN…

Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Forskning fra AFS om aggresjon i sykehjem presentert på konferanse i Frankrike

En eksklusiv gruppe forskere fra The Nursing Home Research International Working Group, ca. 40 stykker (og et ukjent antall deltagere digitalt), innen alders- og sykehjemsforskning var samlet 2. og 3. juni i ærverdige Hôtel- Dieu Saint-Jacques i vakre Toulouse i…

Kategorier
AFS Opplæring

Vil du bli gruppeleder i kognitiv stimuleringsterapi?

AFS, ved daglig leder Janne Myhre, skal sammen med Nasjonalt senter for aldring og helse arrangere dagskurs for helsepersonell som vil være gruppeledere i kognitivt stimuleringsterapi. Kurset holdes på Sanderud sykehus tirsdag 27. september 2022 kl. 09- 15. Det anbefales…

Kategorier
AFS Forskning på kreft

Pris for beste abstract

Network In Radiation Oncology (NIRO) holdt sitt årlige strategimøte på Gardermoen 8-9 juni. Guro Falk Eriksen, lege i spesialisering i onkologi og ph.D stipendiat ved AFS, presenterte studien «Geriatric impairments are frequent and associated with reduced overall survival, declined quality…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i fokus

Brukermedvirkning er viktig i forskning og våren 2021 ble det etablert et eget brukerforum ved AFS. Nå er forumet godt i gang og det avholdes 4 møter i året. Under sist møte, 25.mai, ble pågående prosjekter presentert og diskutert. Etiske…

Kategorier
AFS

Landskonferansen i alderspsykiatri godt representert fra AFS

Den 19. Landskonferansen i alderspsykiatri ble avholdt i Tromsø 2-4 mai 2022 av Nasjonalt senter for Aldring og helse, og hadde flere representanter fra AFS og Avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet. Daglig leder ved AFS Janne Myhre holdt et…