Vår visjon er forskning og praksis til det beste for eldre pasienter. Senteret har som hovedoppgave å løfte frem forskning på aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom.

Målet er å være ledende på forskning innenfor demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre. Det innebærer å drive forskningsprosjekter om eldre i kommune- og spesialisthelsetjenesten, være et aktivt forskningsmiljø gjennom doktorgradsprosjekter og postdoktorprosjekter, og samarbeide med ledende nasjonale og internasjonale miljøer.

AFS holder til på Sykehuset Innlandet, Sanderud ved Hamar og har nærhet til det kliniske alderspsykiatriske miljøet. AFS er knyttet til klinikken innen både onkologi, ortopedi, urologi og alderspsykiatri, med samarbeid om prosjekter og delte stillinger. Flere ansatte har en delt klinikk/forsker stilling med kliniske oppgaver i 20-90 % stilling, og nettopp integrering av forskning og klinisk arbeid er et viktig fokus ved AFS.

Det er i dag 24 ansatte ved sentret, to professorer, tre post-doktorer og ni stipendiater i tillegg til flere seniorforskere og prosjektmedarbeidere med lang forskningserfaring.

Samarbeidspartnere og nettverkstilknytning
Innlandet
Nasjonalt
 • Nasjonalt senter for Aldring og helse – samarbeid om en rekke prosjekter innen demens og alderspsykiatri.
 • Universitetet i Bergen – Samarbeid om prosjekter innen demens og smerte/lindrende behandling.
 • Universitetet i Oslo – Samarbeid om prosjekter innen onkologi og eldre, delirium, demens og genetikk.
 • NTNU Trondheim – Samarbeid om prosjekter innen ortopedi, onkologi, rus, demens og depresjon hos eldre.
 • HUNT – Samarbeid om et endepunktsregister for demens, for å knytte demens til tidligere HUNT data. Samarbeid om aggresjon i sykehjem.
 • Folkehelseinstituttet – Samarbeid om NORSE, samarbeid om demens i HUNT
 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) – samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
Internasjonalt
 • King’s college, London, England – Samarbeid om genetikk og epigenetikk innen demens.
 • University of Exeter, England – Samarbeid om genetikk og epigenetikk innen demens
 • University of Groningen, Nederland – Samarbeid om forskning på nevropsykiatriske symptomer (NPS) ved demens
 • Radboud University, Nijmegen, NL – samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
 • Keck School of Medicine, University of Southern California (USC) v/samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
 • University of Alabama, Edmonton, Canada – Samarbeid om forskning relatert til eldre i kreftbehandling og betydning av kroppssammensetning for behandlingsutfall.
 • RECAGE – Et EU-prosjekt om NPS ved demens, samarbeid med flere europeiske land
 • SMILE – Et EU-prosjekt om smarte digitale løsninger for hjemmeboende personer med KOLS, demens eller post-operativ oppfølging. Samarbeid med forskningsinstitusjoner og sykehus i 5 land (Norge, Hellas, Nederland, Danmark og Canada)