Kategorier
AFS SMILE

Forskningssamarbeid med Canada

McMaster University i Canada og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt ved Sykehuset Innlandet er samarbeidspartnere i SMILE-prosjektet. Onsdag 27.september kom forskerne Carley Ouelette og Krysten Gregus fra Canada til Norge, for å besøke Sykehuset Innlandet og AFS. 

Carley Ouellette er PhD student og ansatt ved School of nursing, McMaster University og Population Health Research Institute i Hamilton. Krysten Gregus er ansatt ved Research and Innovation, Hamilton Health Sciences, Hamilton, ON, Canada. Hun er forskningsmedarbeider, og hovedjobben er rekruttering av deltakere til de forskjellige studiene de gjør der.

Hovedområdet for deres forskning er fokus på digital hjemmeoppfølging av nyopererte pasienter de første dagene etter utskrivelse fra sykehuset.

Carley Ouelette skal være i Norge fram til slutten av november og hun vil i samarbeid med kirurgisk avdeling i Sykehuset Innlandet avdeling Hamar gjennomføre en brukertest av en sensor som heter Vitaliti.  

Denne  sensoren skal  henges på brystkassen til pasienten og sammen med en tilhørende øreplugg vil sensoren måle, puls, blodtrykk, respirasjonsfrekvens, EKG, kroppstemperatur osv.

Bilde fra CloudX

Carley Ouelette vil være på kirurgisk avdeling på Hamar og ønsker å snakke med pasienter og pårørende, sykepleiere og leger ved avdelingen.  Hun vil sammen med aktuelle deltagere demonstrere hvordan Vitaliti virker og deretter gjennomføre en brukertest. Brukertesten innebærer at deltakerne skal utføre oppgaver som å bytte batteri, slå Vitaliti av og på, lese av verdier og overføre målinger til en dataserver. Pasientene får prøve Vitaliti, men den sensoren deltagerne skal prøve ut er kun en demonstrasjon og vil ikke måle deltagernes kroppsfunksjoner.

Etter brukertesten ønsker Carley Ouelette å snakke med pasientene om deres erfaringer med å bære Vitaliti på brystkassen og utføre oppgaver med Vitaliti.

Hun ønsker også å snakke med de pårørende og ansatte for å høre deres erfaringer

Dette er et viktig og spennende forskningssamarbeid mellom ulike land. Canada har hatt god erfaring med digital hjemmeovervåking av nyopererte pasienter.  Trykk her for å komme til McMaster sin hjemmeside.