Ansatte

Irene Mari Røen

Daglig leder

Telefon: 906 52 165

Epost

publikasjoner

Sverre Bergh

Forskningsleder

Telefon: 456 79 393

Epost

publikasjoner

Janne Myhre

Sykepleier/Post doc

Epost

publikasjoner

Øyvind Kirkevold

Professor

Epost

publikasjoner

Bjørn Lichtwarck

Spesiallege/ Post doc

Epost

publikasjoner

Tom Borza

Overlege/ Post doc

Epost

publikasjoner

Eva Merethe S. Martinsen

Forskningsmedarbeider

Epost

Randi Frydendal Nilsen

Forskningsmedarbeider

Epost

Lisbeth Dyrendal Høgset

Spesialkonsulent

Epost

Publikasjoner

Ben Kamsvåg

Psykolog / Stipendiat

Epost

Publikasjoner

Guro Falk Eriksen

Lege/ Forsker

Epost

Publikasjoner

Maria Sørnes Pedersen

Prosjektmedarbeider

Epost

Anette Væringstad

Sykepleier/ Stipendiat

Epost

Publikasjoner

Ola Christiansen

Seksjonsoverlege / Forsker

Epost

Publikasjoner

Ingvild Hjorth Feiring

Prosjektsykepleier

Epost

Publikasjoner

Kari Anne Hoel

Sykepleier/ Forsker

Epost

Publikasjoner

Reidun Sletten

Lege/Stipendiat

Epost

Publikasjoner

Jon Petter Blixt

Rådgiver/Stipendiat

Epost

Publikasjoner

Ole Kristian Alhaug

Overlege/ Forsker

Epost

Publikasjoner

May Ingvild Volungholen Sollid

Sykepleier/ Forsker

Epost

Publikasjoner

Yehani Wedatilake

Lege/post Doc

Epost

Publikasjoner

Jurate Saltyte-Benth

Statistiker

Epost

Publikasjoner

Marit Slaaen

Professor emeritus/ Forsker

Epost

Publikasjoner

Marit Dalgaard Myren

Prosjektmedarbeider

Epost

Ellen Thea Gjelseth Dalbak

Tannlege /Stipendiat

Epost

Publikasjoner

Heidi Tjugum

Stipendiat

Epost

Publikasjoner

Corinna Vossius

Overlege/ Forsker

Epost

Publikasjoner