Forskning og praksis i samspill – til det beste for eldre pasienter

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom har som hovedoppgave å løfte frem forskning på aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom. Målet er å være ledende på forskning innenfor demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.

Aktuelt

 • Møte med brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer

  Møte med brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer

  Brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer ble i april invitert til et første felles møte med stipendiat Heidi Tjugum og forskningsleder ved AFS Sverre Bergh. Det ble et godt møte for både brukerrepresentanter og…

  Les mer

 • Kanskje du lurer på hva deltakende aksjonsforskning er?

  Kanskje du lurer på hva deltakende aksjonsforskning er?

  I denne videoen gir stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad eksempler på hvordan deltakende aksjonsforskning benyttes i forskningsstudien PRACTIC. PRACTIC er en stor forskningsstudie i hjemmetjenesten som tar for seg situasjoner der det er fare for utvikling av…

  Les mer

 • Fagdag om demens og fysisk aktivitet 27. mai 2024

  Fagdag om demens og fysisk aktivitet 27. mai 2024

  Den 27 mai 2024 arrangeres det en fagdag om demens og fysisk aktivitet eller trening på Prøysenhuset i Ringsaker. På programmet står faglig påfyll med grunnleggende innføring om demens ved Sverre Bergh, forskningsleder fra AFS. Fagsjef ved Aldring og Helse,…

  Les mer

 • Gode ideer for samhandling

  Gode ideer for samhandling

  Den 10.april var representanter fra 13 kommuner i Innlandet, KS, Helsefellesskapet i Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet samlet til en arbeidssamling med fokus på utvikling av den ambulante tjenesten SAM-AKS. Utvidelsen av SAM-AKS finansieres av Utviklingsmidler…

  Les mer

 • Menn i Innlandet behandlet for prostatakreft – livet etterpå

  Menn i Innlandet behandlet for prostatakreft – livet etterpå

  654 menn bosatt over hele Innlandet fylke svarte våren og sommeren 2021 på skjema med spørsmål om deres helse og livskvalitet. Felles for disse mennene var at de alle hadde fått behandling for prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i tidsrommet 2014-2018.…

  Les mer

 • Les om forskningen på AFS

  Les om forskningen på AFS

  På AFS foregår det mye ulike studier og prosjekter i samarbeid med kommuner, sykehus og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Vi har studier innenfor feltet demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.   All informasjon om denne…

  Les mer

 • EU-prosjektet SMILE er nå i en sluttfase

  EU-prosjektet SMILE er nå i en sluttfase

  SMILE-prosjektet avsluttes i løpet av 2024. Prosjektet evalueres og det skrives nå rapporter, sammenfatninger og artikler. Når dette er klart vil vi dele informasjon fra relevante artikler i SMILE. Følg med på vår hjemmeside eller SMILE sin offisielle nettside. I…

  Les mer

 • Viktig konferanse for faglig påfyll

  Viktig konferanse for faglig påfyll

  Hvert år arrangeres Innlandets demenskonferanse, som har blitt en viktig konferanse der mange helsepersonell fra hele Innlandet møtes for faglig påfyll. Årets konferanse hadde tittelen Fellesskap og mestring-bu trygt heime. Du kan lese omtale av konferansen på Statsforvalteren Innlandet sine…

  Les mer

 • Akademiske postere – hva er det?

  Akademiske postere – hva er det?

  Torsdag 16.januar deltok stipendiater, forskere og prosjektmedarbeidere fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og Forskningssenter for eksistensiell helse (FSEH), som prøvekaniner for en ny workshop i regi av Medisinsk bibliotek i Sykehuset Innlandet (SI). Tema for workshopen var…

  Les mer