Historie

Forskningssenteret ble etablert i 2004. Senteret fikk navnet Alderspsykiatrisk kompetansesenter og var organisert som egen enhet ved alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet.

Leder av senteret var Birger Lillesveen og forskningsleder var Geir Selbæk, og sammen med en engasjert ledelse ved Divisjon psykisk helse og Avdeling for alderspsykiatri var de primus motor for etablering av senteret.

Senteret hadde som mål å være et tyngdepunkt i norsk alderspsykiatriforskning og å være pådrivere for utviklingsprosjekt innad i alders-psykiatrien og i kommunene.

Senterets visjon var «Bedre vilkår for personer med alderspsykiatriske lidelser» og nærhet til praksis var sentralt.  Etableringen av SAM-AKS er et eksempel på tett samarbeid mellom klinikk og forskning.

I 2010 skiftet senteret navn til Alderspsykiatrisk Forskningssenter, og definerte tydeligere at forskning var hovedfokus.

AFS hadde i mange år tett samarbeid med forskningsmiljøet innen kreft hos eldre ved Sykehuset Innlandet avdeling Hamar, og etter hvert knyttet også andre stipendiater og forskningsmiljøer seg til senteret.

I 2018 endret senteret  navn til Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, med en ambisjon om forskning knyttet til eldres sykdom. 

Forskningssenteret fikk i 2019 Hedmark legeforenings hederspris.

Bjella på AFS er blitt et viktig symbol for oss som jobber der. Med den bjeller vi når vi skal markere begivenheter og feire oss selv, som tildeling av forskningsmidler, publiserte artikler, mastergrader, disputaser, bursdager og fødsler, eller bare når vi er spesielt fornøyde med oss selv.