Kategorier
Active independent life in older age - despite cancer Brukermedvirkning Forskning på kreft Studier

Møte med brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer

Brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer ble i april invitert til et første felles møte med stipendiat Heidi Tjugum og forskningsleder ved AFS Sverre Bergh. Det ble et godt møte for både brukerrepresentanter og…

Kategorier
AFS Forskning på kreft Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft Utgivelser

Menn i Innlandet behandlet for prostatakreft – livet etterpå

654 menn bosatt over hele Innlandet fylke svarte våren og sommeren 2021 på skjema med spørsmål om deres helse og livskvalitet. Felles for disse mennene var at de alle hadde fått behandling for prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i tidsrommet 2014-2018.…

Kategorier
AFS Forskning på kreft

Arbeid med ny veileder-Behandling av kreft hos eldre

Faggruppen for geriatrisk onkologi i Norge, som ble opprettet i 2022, arbeider med å utvikle en norsk veileder i onkogeriatri, det vil si veileder for tilpassing av kreftbehandling til eldre mennesker. Arbeidet ledes av geriater og professor Siri Rostoft, og…

Kategorier
Forskning på kreft Utgivelser

Resultater fra viktig studie

Alle eldre kreftpasienter bør få tilbud om en geriatrisk vurdering, påpeker Guro Falk Eriksen i et intervju med forskning.no. Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering og tatt sin doktorgrad ved vårt forskningssenter og Universitetet i Oslo. Les mer om…

Kategorier
AFS Forskning på kreft

Disputasdagen ble en verdig avslutning på stipendiatperioden for to ansatte ved AFS

May Ingvild Volungholen Sollid disputerte den 13.juni ved NTNU Gjøvik og Guro Falk Eriksen disputerte 16.juni ved Universitetet i Oslo. Begge har vært ansatt som stipendiater ved forskningssenteret AFS i Sykehuset Innlandet. Før disputasen kan finne sted, må man på…

Kategorier
Active independent life in older age - despite cancer AFS Forskning på kreft Studier

Forsker på eldre kreftpasienter

Våren 2023 startet Heidi Tjugum som stipendiat ved AFS. Hun skal i sitt doktorgradsarbeid undersøke hva som kjennetegner eldre kreftpasienter som opplever redusert livskvalitet og funksjon etter strålebehandling. Målet er blant annet å vite mer om hva som er riktige…

Kategorier
AFS Forskning på kreft Studier

Guro Falk Eriksen disputerer 16.juni 2023

Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering i onkologi ved Kreftenheten på Hamar sykehus, og stipendiat ved AFS Forskningssenter i Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo (UiO). I avhandlingen Age-related considerations when providing radiotherapy to older patients with cancer har…

Kategorier
Forskning på kreft Studier

May Ingvild Volungholen Sollid disputerer 13. juni 2023

Sykepleier May Ingvild Volungholen Sollid er stipendiat ved AFS og universitetslektor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik. Hun har i sin doktorgrad forsket på hvordan pasienter med kreft som mottar strålebehandling opplever kvaliteten på de helsetjenestene de mottar. Avhandlingen…

Kategorier
Forskning på kreft

Spennende lesning i siste Onkonytt

I nyeste utgave av Onkonytt, som er tidsskriftet for kreftleger i Norge, har Marit Slaaen og Guro Falk Eriksen bidratt med gode artikler som fremhever fagfeltet geriatrisk onkologi. Artikkelen på side 10 viser hvorfor det er viktig å gjøre en…

Kategorier
Forskning på kreft

Marit Slaaen utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening

Onkolog og professor emerita Marit Slaaen er utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening, fagforeningen til kreftleger (onkologer) i Norge. Utnevnelsen ble annonsert den 17.11. under Onkologisk Forum, en konferanse som samler onkologer fra hele landet. Begrunnelsen for utnevnelsen er…