Kategorier
AFS Forskning på kreft

Disputasdagen ble en verdig avslutning på stipendiatperioden for to ansatte ved AFS

May Ingvild Volungholen Sollid disputerte den 13.juni ved NTNU Gjøvik og Guro Falk Eriksen disputerte 16.juni ved Universitetet i Oslo. Begge har vært ansatt som stipendiater ved forskningssenteret AFS i Sykehuset Innlandet.

Før disputasen kan finne sted, må man på disputasdagen vise at man er kvalifisert til å undervise på universitetsnivå ved å holde en prøveforelesning. Tema for prøveforelesningen er det evalueringskomiteen som bestemmer, og May Ingvild ble utfordret på «Nurses’ roles in an interdisciplinary supportive radiotherapy oncology context» mens Guro fikk tittelen «Cancer associated cognitive impairment – clinical presentation and biological explanatory models”. Både May Ingvild og Guro holdt engasjerende forelesninger og besto med glans, og kunne dermed stålsette nervene for disputas etter en kjærkommen lunsjpause.

Når forskningsarbeidet man har jobbet med i om lag tre år er fullført og doktorgradsavhandlingen er godkjent av en evalueringskomité, gjenstår et offentlig forsvar av arbeidet kalt en disputas. Rammene rundt en disputas er svært formelle og høytidelige med flere seremonielle prosedyrer som gjennomføres i tråd med universitetenes lange og stolte tradisjoner for å uteksaminere doktorgradsstipendiater. Disputasen starter med at doktoranden gir en kort oppsummering av sitt arbeid, før første og andre opponent til sammen får bortimot to og en halv time til å stille kritiske spørsmål. De mest interessante disputasene er ofte de hvor det blir en god faglig diskusjon mellom doktoranden og opponentene, og det var tilfellet for både May Ingvild og Guro.

Det ligger mye arbeid bak en doktorgrad og derfor er det ekstra hyggelig at disputasen, dagen da alt arbeidet skal presenteres for evalueringskomiteene, veiledere, fagmiljøet, kollegaer, familie og venner, blir en god opplevelse for alle involverte. For selv om det er doktorgradsstipendiaten som står i fokus denne dagen, er det viktig å huske på at de ligger et stort teamarbeid bak som involverer alt fra utarbeiding av forskningsprotokoll, veiledning, finansiering, praktisk gjennomføring av datainnsamling,

bearbeiding av data og ikke minst pasienter som har generøst har gitt av sin tid og deltatt i studien. En vellykket disputas er med andre ord en vitamininnsprøytning til hele fagmiljøet rundt stipendiaten.

Disputasen setter også punktum for en svært hektisk livsfase, og familie og de næreste rundt stipendiaten kan også glede seg over dette. På en slik dag er det lov å feire! May Ingvild hadde en koselig disputasmiddag på Storhamarstuene på Domkirkeodden på Hamar, mens Guro hadde tilsvarende arrangement på Skøien Gastrobar i Oslo med god mat, godt drikke og mange gode ord.

Men hva gjør du etter avlagt doktorgrad? En positiv disputasopplevelse gir pågangsmot og motivasjon til å fortsette med forskning, og May Ingvild er allerede i gang med dette ved NTNU Gjøvik, i samarbeid med AFS samt som biveileder for en stipendiat ved AFS. Guro jobber for tiden ved Radiumhospitalet som ledd i spesialiseringen i onkologi, men beholder en fot innen forskningsmiljøet på AFS som biveileder for en stipendiat.

Forskningsmiljøet ved AFS gratulerer May Ingvild Volungholen Sollid og Guro Falk Eriksen med doktorgraden!