Samarbeidspartnere

INNLANDET
NASJONALT
 • Nasjonalt senter for Aldring og helse – samarbeid om en rekke prosjekter innen demens og alderspsykiatri.
 • Universitetet i Bergen – Samarbeid om prosjekter innen demens og smerte/lindrende behandling.
 • Universitetet i Oslo – Samarbeid om prosjekter innen onkologi og eldre, delirium, demens og genetikk.
 • NTNU Trondheim – Samarbeid om prosjekter innen ortopedi, onkologi, rus, demens og depresjon hos eldre.
 • HUNT – Samarbeid om et endepunktsregister for demens, for å knytte demens til tidligere HUNT data. Samarbeid om aggresjon i sykehjem.
 • Folkehelseinstituttet – Samarbeid om NORSE, samarbeid om demens i HUNT
 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) – samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
INTERNASJONALT
 • King’s college, London, England – Samarbeid om genetikk og epigenetikk innen demens.
 • University of Exeter, England – Samarbeid om genetikk og epigenetikk innen demens
 • University of Groningen, Nederland – Samarbeid om forskning på nevropsykiatriske symptomer (NPS) ved demens
 • Radboud University, Nijmegen, NL – samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
 • Keck School of Medicine, University of Southern California (USC)v/samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
 • University of Alabama, Edmonton, Canada – Samarbeid om forskning relatert til eldre i kreftbehandling og betydning av kroppssammensetning for behandlingsutfall.
 • RECAGE – Et EU-prosjekt om NPS ved demens, samarbeid med flere europeiske land
 • SMILE – Et EU-prosjekt om smarte digitale løsninger for hjemmeboende personer med KOLS, demens eller post-operativ oppfølging. Samarbeid med forskningsinstitusjoner og sykehus i 5 land (Norge, Hellas, Nederland, Danmark og Canada)