Brukermedvirkning i fokus

Brukermedvirkning er viktig i forskning og våren 2021 ble det etablert et eget brukerforum ved AFS. Nå er forumet godt i gang og det avholdes 4 møter i året. Under sist møte, 25.mai, ble pågående prosjekter presentert og diskutert. Etiske…