Brukermedvirkning i forskning

Brukerforum ved AFS hadde sitt andre møte for året, torsdag 8. juni. Som alltid er det godt oppmøte med engasjerte representanter fra ulike brukerorganisasjoner, fagforbund og ansatte ved AFS. Brukerforum ble etablert i 2021 for å ivareta «brukerstemmen», fremme brukermedvirkningen…

Brukermedvirkning i fokus

Brukermedvirkning er viktig i forskning og våren 2021 ble det etablert et eget brukerforum ved AFS. Nå er forumet godt i gang og det avholdes 4 møter i året. Under sist møte, 25.mai, ble pågående prosjekter presentert og diskutert. Etiske…