Kategorier
Active independent life in older age - despite cancer Brukermedvirkning Forskning på kreft Studier

Møte med brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer

Brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer ble i april invitert til et første felles møte med stipendiat Heidi Tjugum og forskningsleder ved AFS Sverre Bergh. Det ble et godt møte for både brukerrepresentanter og…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Hvorfor brukermedvirkning i forskning?

Sverre Bergh er forskningsleder ved AFS og en god formidler av kunnskap. I dette foredraget snakker han om hvorfor brukermedvirkning i forskning er viktig, hvordan brukermedvirkningen kan foregå og i hvilke deler av forskningsprosessen. Trykk her hvis du vil se…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Presenterte forskning ved heldagssamling for brukerforumet ved AFS

For å kunne bidra med synspunkter til forskning er det viktig å vite noe om forskningen som foregår på AFS. Derfor presenterte forskere, stipendiater og prosjektmedarbeidere forskningen sin ved den årlige heldagssamlingen for brukerforumet ved AFS. Forskning formidles i akademiske…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Brukerforum ved AFS hadde sitt andre møte for året, torsdag 8. juni. Som alltid er det godt oppmøte med engasjerte representanter fra ulike brukerorganisasjoner, fagforbund og ansatte ved AFS. Brukerforum ble etablert i 2021 for å ivareta «brukerstemmen», fremme brukermedvirkningen…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i fokus

Brukermedvirkning er viktig i forskning og våren 2021 ble det etablert et eget brukerforum ved AFS. Nå er forumet godt i gang og det avholdes 4 møter i året. Under sist møte, 25.mai, ble pågående prosjekter presentert og diskutert. Etiske…