Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Brukerforum ved AFS hadde sitt andre møte for året, torsdag 8. juni. Som alltid er det godt oppmøte med engasjerte representanter fra ulike brukerorganisasjoner, fagforbund og ansatte ved AFS.

Brukerforum ble etablert i 2021 for å ivareta «brukerstemmen», fremme brukermedvirkningen i forskning og bidra til den generelle utvikling av AFS.

Brukermedvirkning er lovfestet i spesialist-helsetjenesten, jf. helseforetakslovens § 35, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene og det er vedtatt nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning.

Trykk her for å lese veileder om brukermedvirkning i forskning på Helse Sør Øst sin nettside.

Brukerforum har fire møter i året og det er satt av god tid på møtene til diskusjon, refleksjon og kritisk tenkning rundt ulike temaer. Det er et fora som kan bidra med å kvalitetssikre, effektivisere og systematisere brukermedvirkningen, og gjøre brukermedvirkning til en aktiv og sentral del av arbeidet ved AFS, både i forskning og utviklingsarbeid.

De to første årene brukerforum har vært i funksjon har forumet bidratt med:

  • å spre kunnskap om prosjekt for å kunne rekruttere kommuner. 
  • forslag til hvordan vi kan markedsføre forskning i kommuner, befolkning og organisasjoner.
  • innspill på brukervennlighet og språk på nettsiden.
  • rekruttering av brukermedvirkere fra egen organisasjon til forskningsprosjekt ved AFS.
  • Ideer til nye forskningsprosjekter

Brukerforum er en sentral samarbeidsarena mellom AFS og de deltakende organisasjonene. Representantene fra organisasjoner og fagforeninger deltar aktivt i møtene og diskusjonene, og har bidratt positivt i utviklingen av Brukerforum.

Ønsker du å lese mer om brukerforum og brukerforums aktivitet kan du lese årsrapporten ved å trykke her: Om brukerforum på afs-si.no Her kan du også finne kontaktinformasjon til medlemmene av brukerforum.