Kategorier
AFS SAM-AKS

Erfaringer fra en ambulant tjeneste ved alderspsykiatrisk avdeling

Sør-Aurdalsheimen er et av sykehjemmene som har deltatt i SAM-AKS samarbeidet siden oppstarten. Vi har snakket med leder ved sykehjemmet, Turid Juvkam, om dette samarbeidet og erfaringer de har gjort i løpet av disse 14 årene. Juvkam har vært leder…

Kategorier
AFS PRACTIC Studier Utgivelser

Forskning i hjemmebaserte tjenester

Protokollartikkelen for PRACTIC studien ble nylig publisert i et vitenskapelig tidsskrift (se link til artikkelen nederst i denne saken) Protokollartikkel er en vitenskapelig artikkel som beskriver planen for forskningsstudiet. Den fungerer som en detaljert «oppskrift» for hvordan forskningen skal gjennomføres.…

Kategorier
AFS Arrangement

Fagdag for Avanserte Kliniske Sykepleiere i Innlandet

30. mai arrangerte AFS forskningssenter, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet (Hedmark) og Stange kommune fagdag for Avansert Kliniske Sykepleiere (AKS), AKS studenter og kommunale ledere fra Innlandet. Arrangementet ble holdt i flotte lokaler på Grevskapet på Stange Bibliotek,…

Kategorier
AFS Arrangement

Svingte seg i valsen på fagdag om demens og fysisk aktivitet

Den 27. mai ble det arrangert en fagdag på Prøysenhuset i Ringsaker for instruktører i treningssentre, fysioterapeuter, ansatte i både kommune- og spesialisthelsetjeneste og frivillige. På programmet var det faglig påfyll om demens, og hva som skjer med gangfunksjon og…

Kategorier
Active independent life in older age - despite cancer Brukermedvirkning Forskning på kreft Studier

Møte med brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer

Brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer ble i april invitert til et første felles møte med stipendiat Heidi Tjugum og forskningsleder ved AFS Sverre Bergh. Det ble et godt møte for både brukerrepresentanter og…

Kategorier
AFS PRACTIC

Kanskje du lurer på hva deltakende aksjonsforskning er?

I denne videoen gir stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad eksempler på hvordan deltakende aksjonsforskning benyttes i forskningsstudien PRACTIC. PRACTIC er en stor forskningsstudie i hjemmetjenesten som tar for seg situasjoner der det er fare for utvikling av…

Kategorier
AFS Arrangement

Fagdag om demens og fysisk aktivitet 27. mai 2024

Den 27 mai 2024 arrangeres det en fagdag om demens og fysisk aktivitet eller trening på Prøysenhuset i Ringsaker. På programmet står faglig påfyll med grunnleggende innføring om demens ved Sverre Bergh, forskningsleder fra AFS. Fagsjef ved Aldring og Helse,…

Kategorier
AFS SAM-AKS

Gode ideer for samhandling

Den 10.april var representanter fra 13 kommuner i Innlandet, KS, Helsefellesskapet i Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet samlet til en arbeidssamling med fokus på utvikling av den ambulante tjenesten SAM-AKS. Utvidelsen av SAM-AKS finansieres av Utviklingsmidler…

Kategorier
AFS Forskning på kreft Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft Utgivelser

Menn i Innlandet behandlet for prostatakreft – livet etterpå

654 menn bosatt over hele Innlandet fylke svarte våren og sommeren 2021 på skjema med spørsmål om deres helse og livskvalitet. Felles for disse mennene var at de alle hadde fått behandling for prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i tidsrommet 2014-2018.…

Kategorier
AFS Studier

Les om forskningen på AFS

På AFS foregår det mye ulike studier og prosjekter i samarbeid med kommuner, sykehus og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Vi har studier innenfor feltet demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.   All informasjon om denne…