Kategorier
SMILE

EU-prosjektet SMILE er nå i en sluttfase

SMILE-prosjektet avsluttes i løpet av 2024. Prosjektet evalueres og det skrives nå rapporter, sammenfatninger og artikler. Når dette er klart vil vi dele informasjon fra relevante artikler i SMILE. Følg med på vår hjemmeside eller SMILE sin offisielle nettside. I…

Kategorier
AFS SMILE

Forskningssamarbeid med Canada

McMaster University i Canada og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt ved Sykehuset Innlandet er samarbeidspartnere i SMILE-prosjektet. Onsdag 27.september kom forskerne Carley Ouelette og Krysten Gregus fra Canada til Norge, for å besøke Sykehuset Innlandet og AFS.  Carley Ouellette er PhD…

Kategorier
SMILE

Samskaping av en samtaleagent

I løpet av denne høsten har flere eldre i Innlandet takket ja til å teste ut den første versjonen av en ny teknologi. De skal i løpet av flere uker prøve ut en samtaleagent, som en del av forsknings- og…

Kategorier
SMILE

SMILE i Danmark

SMILE er et EU prosjekt med samarbeidspartnere fra flere land. Danmark er et av disse landene og der er prosjektet PreCare sentralt i SMILE. I PreCare prosjektet ønsker de blant annet å endre det klassiske sektoroppdelte helsevesenet og flytte behandlingen…

Kategorier
SMILE

Digital hjemmeoppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet anbefaler at personer med kroniske lidelser og de med behov for langvarig oppfølging med middels til høy risiko for forverring av helsetilstanden, tilbys digital hjemmeoppfølging. På helsedirektoratet sine nettsider finner du mer informasjon om hvem som vurderes som spesielt…

Kategorier
SMILE

Besøk hos Canadiske partnere i SMILE prosjektet

SMILE prosjektet gjennomføres med partnere fra Europa og Canada, og Sykehuset Innlandet ved AFS er koordinator for hele prosjektet. De to Canadiske partnerne er McMaster University, kjent for blant annet flere rapporter med oppsummert forskning, og CloudDX, et mellomstort firma…

Kategorier
SMILE

Samling for deltakere i SMILE

Deltakere i SMILE prosjektet hadde sin første samling på Fåvang torsdag 1. september. Hensikten med samlingen var å gi deltakerne anledning til å møtes, få oppdatert informasjon om SMILE-prosjektet, og mulighet for å utveksle erfaringer og stille spørsmål om det…

Kategorier
Prosjekter SMILE

Engasjerte hjemmehjelpere bidrar i SMILE-prosjektet

I forskning kan det noen ganger være vanskelig å nå ut til ansatte og brukere i en travel arbeidshverdag. Ringsaker kommune har funnet en løsning for det. De har lagt til rette for at to faste hjemmehjelpere har kunnet bruke…

Kategorier
Prosjekter SMILE

SMILE starter inklusjon av deltakere i Ringebu kommune

Åtte personer i Ringebu kommune fikk i uke 20 utlevert utstyr for digital hjemmeoppfølging. I samarbeid med Tellu, som er en samarbeidspartner i SMILE, Ringebu kommune og SINTEF reiste forskere og medarbeidere fra AFS, Sykehuset innlandet, ut til deltakerne med…

Kategorier
Prosjekter SMILE

SMILE i Gudbrandsdalen

I samarbeid med eldre hjemmeboende ønsker SMILE prosjektet å utvikle smarte bomiljø med digitale løsninger som kan bidra til at eldre kan bo og fungere selvstendig i egne hjem. Les mer om SMILE her. Dovre kommune var første kommune som…