Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Bekymret for fremtiden

For å forebygge og forhindre uro og utagering hos personer med en demenssykdom trenger vi flere forsterkede enheter på sykehjem. Flere og kvalifiserte ansatte i forsterkede enheter bidrar også til redusert medisinbruk. Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker ved forskningssenter for…

Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Samarbeid om forskning

Mye viktig kunnskap og forskning kan komme ut av et godt samarbeid. RAiN-studien- beboer aggresjon i sykehjem, er et samarbeid mellom HUNT Aldring i Trøndelag, Nasjonalt senter for Aldring og Helse og AFS, og skal undersøke aggresjonshendelser hos sykehjemsbeboere.I RAiN…

Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Forskning fra AFS om aggresjon i sykehjem presentert på konferanse i Frankrike

En eksklusiv gruppe forskere fra The Nursing Home Research International Working Group, ca. 40 stykker (og et ukjent antall deltagere digitalt), innen alders- og sykehjemsforskning var samlet 2. og 3. juni i ærverdige Hôtel- Dieu Saint-Jacques i vakre Toulouse i…

Kategorier
AFS Opplæring RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Aggresjon, overgrep og forsømmelser er overlappende gjenstridige problemer («wicked problems»)

Opplæring for ledere i Ringerike kommune Fredag 5.11.21, fikk ca. 80 ledere og tillitsvalgte i Ringerike kommune en halv dag med opplæring fra spesialsykepleier/ PhD Janne Myhre og spesiallege/ PhD Bjørn Lichtwarck og temaet for opplæringen var: Aggresjon, overgrep og…