Brukermedvirkning i forskning

Brukerforumets oppgaver og representanter

Brukerforum ved AFS skal forvalte brukerstemmen og sikre ivaretakelse av brukermedvirkning i alle fasene av forskningsprosjekter. Bidra med synspunkter på hva som er viktig å forske på og hva det bør forskes mer på. Gi råd om hva som kan stimulere til at personer kan og vil delta i forskning eller prosjekter. Og i noen tilfeller bidra som medforsker i enkeltprosjekter. Hvert medlem i forumet skal representere sin organisasjon. 

I 2021 startet Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) opp sitt brukerråd. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, jf. helseforetakslovens § 35, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene. Det er vedtatt nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Med bakgrunn i de oppgaver vi ønsket å ivareta bestemte vi oss for at vi ville bruke benevnelsen brukerforum.

Det avholdes fire møter i året, fortrinnsvis et møte hvert kvartal. Ved et av møtene gjennomgås all forskning ved AFS. Deltagerne rekrutteres fra frivillige organisasjoner som har en naturlig tilknytning til AFS. I tillegg rekrutteres medlemmer av forumet fra aktuelle fagorganisasjoner.

Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Innlandet
Gro Frøisland
e-post
92 26 61 05
Legeforeningen Harald Sanaker
e-post
Mental Helse Synnøve Ramsauer
97 14 86 10
Innlandet eldreråd Bjørn Anders Hoff
e-post
Kreftforeningen
Fagforbundet Else Karin Jacobsen
e-post
Norsk Sykepleierforbund Åsmund Gravdal
e-post
41 37 16 02
Brukerråd helse og omsorg i Hamar
Tore Nordseth
e-post
95 84 89 96