Kategorier
AFS Arrangement

Fagdag om demens og fysisk aktivitet 27. mai 2024

Den 27 mai 2024 arrangeres det en fagdag om demens og fysisk aktivitet eller trening på Prøysenhuset i Ringsaker. På programmet står faglig påfyll med grunnleggende innføring om demens ved Sverre Bergh, forskningsleder fra AFS. Fagsjef ved Aldring og Helse,…

Kategorier
AFS Arrangement

Viktig konferanse for faglig påfyll

Hvert år arrangeres Innlandets demenskonferanse, som har blitt en viktig konferanse der mange helsepersonell fra hele Innlandet møtes for faglig påfyll. Årets konferanse hadde tittelen Fellesskap og mestring-bu trygt heime. Du kan lese omtale av konferansen på Statsforvalteren Innlandet sine…

Kategorier
AFS Arrangement

Innlandets Demenskonferanse 2024

Nå kan du melde deg på Innlandets Demenskonferanse, 13-14 februar i 2024. Konferansen blir på Lillehammer og temaet for konferansen er Fellesskap og meistring-bu trygt heime. Mange gode forelesere vil i løpet av de to dagene ta for seg ulike…

Kategorier
Arrangement

Ketaminkonferansen 2024

Alderspsykiatrisk Avdeling, ved Sykehuset Innlandet HF, arrangerer landets første nasjonale konferanse rundt behandling av depresjon ved hjelp av Ketamin på Hamar 13. og 14. februar 2024. Målsettingen for konferansen er å gi oppdatert kunnskap til alle yrkesgrupper som er involvert…

Kategorier
AFS Arrangement

Setter fokus på munnhelse på Alzheimerdagen

Siden 1994 har det vært en årlig verdensomspennende markering av Alzheimer sykdom den 21 september. En sykdom som berører mange mennesker i hele verden. På årets Alzheimerkonferanse i Innlandet skal stipendiat Ellen Thea Gjelseth Dalbak holde et innlegg om munnhelse…

Kategorier
AFS Arrangement

Konferanse om eksistensiell helse og personsentrert demensomsorg

Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg for personer med demens? Tenker du at dette er et relevant spørsmål så bør du melde deg på denne konferansen som avholdes på Honne hotell og konferansesenter på Biri den 23 og…

Kategorier
AFS Arrangement

Engasjerende konferanse

Innlandets demenskonferanse er en konferanse som er relevant, inspirerer og engasjerer folk fra hele Innlandet. Hvert år har konferansen mange deltakere fra den kommunale helsetjenesten i Innlandet. Konferansen gir inspirasjon og gode ideer som deltakerne kan ta med seg i…

Kategorier
Arrangement Opplæring

20 års jubileum for demenskonferansen

Innlandets demenskonferanse har 20 års jubileum i 2023. Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, AFS ved Sykehuset Innlandet og USHT i Innlandet. Tema for konferansen 7. og 8. februar er «Rett tiltak til rett tid?»  Her finner du…