Ny stipendiatstilling ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Nytt spennende prosjekt om samtykkekompetanse starter i 2024 og i den forbindelse søkes det etter en doktorgradsstipendiat som vil forske på dette viktige temaet.   Vurdering av personers samtykkekompetanse er noe alle helsepersonell møter i sin praksis, og for den enkelte…

Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.…

Innlandets Demenskonferanse 2024

Nå kan du melde deg på Innlandets Demenskonferanse, 13-14 februar i 2024. Konferansen blir på Lillehammer og temaet for konferansen er Fellesskap og meistring-bu trygt heime. Mange gode forelesere vil i løpet av de to dagene ta for seg ulike…

Arbeid med ny veileder-Behandling av kreft hos eldre

Faggruppen for geriatrisk onkologi i Norge, som ble opprettet i 2022, arbeider med å utvikle en norsk veileder i onkogeriatri, det vil si veileder for tilpassing av kreftbehandling til eldre mennesker. Arbeidet ledes av geriater og professor Siri Rostoft, og…

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat

Spennende stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Meaning in life in residents in long term care nursing homes». Stipendiatstillingen er tilknyttet Forskningssenter for Eksistensiell Helse (FEH) i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet. Ph.D-prosjektet handler…

Alzheimer Europe

Fra 16. til 18 oktober avholdt Alzheimer Europe sin 33 årlige kongress i Helsinki, Finland. Øyvind Kirkevold har skrevet om noen høydepunkter fra konferansen. Det var i alt 67 forskjellige sesjoner og seminarer fra tidlig morgen (8:30 til sen ettermiddag…

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for…

Stor lokale forskjeller

Siden november 2022 har prosjektmedarbeidere og stipendiater fra AFS møtt helsepersonell fra hjemmetjenester i hele Norge. I forbindelse med forsknings studien PRACTIC (Se faktaboks) skal de besøke 30 kommuner spredt utover hele landet. – Vi har reist rundt i Norge…

Forskningssamarbeid med Canada

McMaster University i Canada og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt ved Sykehuset Innlandet er samarbeidspartnere i SMILE-prosjektet. Onsdag 27.september kom forskerne Carley Ouelette og Krysten Gregus fra Canada til Norge, for å besøke Sykehuset Innlandet og AFS.  Carley Ouellette er PhD…

Setter fokus på munnhelse på Alzheimerdagen

Siden 1994 har det vært en årlig verdensomspennende markering av Alzheimer sykdom den 21 september. En sykdom som berører mange mennesker i hele verden. På årets Alzheimerkonferanse i Innlandet skal stipendiat Ellen Thea Gjelseth Dalbak holde et innlegg om munnhelse…