Kategorier
AFS PRACTIC

Kanskje du lurer på hva deltakende aksjonsforskning er?

I denne videoen gir stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad eksempler på hvordan deltakende aksjonsforskning benyttes i forskningsstudien PRACTIC. PRACTIC er en stor forskningsstudie i hjemmetjenesten som tar for seg situasjoner der det er fare for utvikling av…

Kategorier
AFS Arrangement

Fagdag om demens og fysisk aktivitet 27. mai 2024

Den 27 mai 2024 arrangeres det en fagdag om demens og fysisk aktivitet eller trening på Prøysenhuset i Ringsaker. På programmet står faglig påfyll med grunnleggende innføring om demens ved Sverre Bergh, forskningsleder fra AFS. Fagsjef ved Aldring og Helse,…

Kategorier
AFS

Gode ideer for samhandling

Den 10.april var representanter fra 13 kommuner i Innlandet, KS, Helsefellesskapet i Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet samlet til en arbeidssamling med fokus på utvikling av den ambulante tjenesten SAM-AKS. Utvidelsen av SAM-AKS finansieres av Utviklingsmidler…

Kategorier
AFS Forskning på kreft Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft Utgivelser

Menn i Innlandet behandlet for prostatakreft – livet etterpå

654 menn bosatt over hele Innlandet fylke svarte våren og sommeren 2021 på skjema med spørsmål om deres helse og livskvalitet. Felles for disse mennene var at de alle hadde fått behandling for prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i tidsrommet 2014-2018.…

Kategorier
AFS Studier

Les om forskningen på AFS

På AFS foregår det mye ulike studier og prosjekter i samarbeid med kommuner, sykehus og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Vi har studier innenfor feltet demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.   All informasjon om denne…

Kategorier
AFS Arrangement

Viktig konferanse for faglig påfyll

Hvert år arrangeres Innlandets demenskonferanse, som har blitt en viktig konferanse der mange helsepersonell fra hele Innlandet møtes for faglig påfyll. Årets konferanse hadde tittelen Fellesskap og mestring-bu trygt heime. Du kan lese omtale av konferansen på Statsforvalteren Innlandet sine…

Kategorier
AFS

Akademiske postere – hva er det?

Torsdag 16.januar deltok stipendiater, forskere og prosjektmedarbeidere fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og Forskningssenter for eksistensiell helse (FSEH), som prøvekaniner for en ny workshop i regi av Medisinsk bibliotek i Sykehuset Innlandet (SI). Tema for workshopen var…

Kategorier
AFS Utgivelser

Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

Har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens en langtidseffekt på pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer som bor i sykehusets region? AFS har deltatt i EU prosjektet Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE). I samarbeid…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Hvorfor brukermedvirkning i forskning?

Sverre Bergh er forskningsleder ved AFS og en god formidler av kunnskap. I dette foredraget snakker han om hvorfor brukermedvirkning i forskning er viktig, hvordan brukermedvirkningen kan foregå og i hvilke deler av forskningsprosessen. Trykk her hvis du vil se…

Kategorier
AFS TID Tid kursholderkurs

Bred satsning på økt demenskompetanse ved Stange helse- og omsorgssenter

Samtlige avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere ved Stange helse- og omsorgssenter i Stange kommune har i løpet av 2023 deltatt på kursholderkurs i Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved Demens (TID-modellen). Virksomhetsleder Ellen Nordby besluttet våren 2023, i fellesskap med sine avdelingsledere,…