Forsker i hjemmetjenesten

Stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad er godt i gang med forskningsstudien PRACTIC som foregår i hjemmetjenestene i ca 30 kommuner fra hele landet. De berømmer kommunene for sin innsats i denne studien og ser et stort engasjement…

Guro Falk Eriksen disputerer 16.juni 2023

Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering i onkologi ved Kreftenheten på Hamar sykehus, og stipendiat ved AFS Forskningssenter i Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo (UiO). I avhandlingen Age-related considerations when providing radiotherapy to older patients with cancer har…

Ny daglig leder

Irene Mari Røen ble 1. mars ansatt som ny daglig leder ved AFS. Hun har et stekt faglig engasjement og kjent for sitt arbeid innenfor demensomsorgen, særlig personsentrert omsorg for personer med demens. Hun har erfaring fra alderspsykiatrisk avdeling og…

Kari Anne Hoel disputerer 27 april 2023

Sykepleier Kari-Anne Hoel er stipendiat ved AFS og universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun har i sin doktorgrad forsket på hjemmetjenester som gis til personer med demens. Hoel skal den 27. april forsvare sin avhandling:…

Engasjerende konferanse

Innlandets demenskonferanse er en konferanse som er relevant, inspirerer og engasjerer folk fra hele Innlandet. Hvert år har konferansen mange deltakere fra den kommunale helsetjenesten i Innlandet. Konferansen gir inspirasjon og gode ideer som deltakerne kan ta med seg i…

Forsker på depresjon

Tom Borza er spesialist i psykiatri og overlege ved alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og er en engasjert kliniker og forsker. Han er i sin stilling tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS). Forsker på depresjon hos eldre– Jeg…

Gruppetrening ved Fønix treningssenter i Brumunddal for personer med kognitiv svikt og mild til moderat demens

Nasjonalforeningen for Folkehelsen Ringsaker Demensforening har tatt initiativ og innledet et samarbeid med Fønix treningssenter i Brumunddal, om å organisere gruppetrening for eldre personer med demens på treningssenteret. Samarbeidspartnere er Fønix treningssenter i Brumunddal, Ringsaker kommune, USHT Hamar og AFS.…

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får smertestillende legemidler viser ny studie

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får fast forskrevet smertestillende legemidler de første ukene av innleggelsen i sykehjem. Andelen øker så de nærmeste to årene etter innleggelse. Dette er hovedresultatet fra en fersk studie som var basert på data fra 996…

Forløpet av depresjonssymptomer hos sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere med alvorligere grad av demens, funksjonssvikt, smerte, svekket kroppslig helse, som bruker antidepressiva og som er yngre når de innlegges i sykehjem må følges nøye opp med tanke på depresjon. Oppsummering av hovedfunn fra artikkelen «The Course of Depressive…

Er du klar over at du kan lese doktorgradsavhandlinger på nett?

Flere ansatte ved AFS som er eller har vært ansatt ved senteret har tatt en doktorgrad, som er den høyeste akademiske grad som kan oppnås på et universitet eller høyskole. I forbindelse med fullføring av dette utdanningsløpet leveres en doktorgradsavhandling,…