Forløpet av depresjonssymptomer hos sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere med alvorligere grad av demens, funksjonssvikt, smerte, svekket kroppslig helse, som bruker antidepressiva og som er yngre når de innlegges i sykehjem må følges nøye opp med tanke på depresjon. Oppsummering av hovedfunn fra artikkelen «The Course of Depressive…

Er du klar over at du kan lese doktorgradsavhandlinger på nett?

Flere ansatte ved AFS som er eller har vært ansatt ved senteret har tatt en doktorgrad, som er den høyeste akademiske grad som kan oppnås på et universitet eller høyskole. I forbindelse med fullføring av dette utdanningsløpet leveres en doktorgradsavhandling,…

Enrico Callegari disputerer 20. januar 2023

Eldre mennesker som legges inn i sykehjem forskrives mange psykofarmaka. Forskrivningen av disse legemidlene øker de første månedene etter sykehjemsinnleggelsen og forblir høy over tid. Det finnes få gode verktøy som kan brukes for å gjøre en legemiddelgjennomgang og forebygge…

Urolog Ola Christiansen disputerer 1. desember

PhD-kandidat ved AFS og urolog ved Hamar sykehus Ola Christiansen skal den 01.12.22 forsvare sin avhandling «Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study». Avhandlingen tar utgangspunkt i en lokal database Ola Christiansen har hatt en sentral…

Er du vår nye daglige leder?

AFS søker ny daglig leder. Vi søker en person som kan kombinere personalansvar og ledelse, med mulighet for egen forskning. Her finner du utlysningen. Søknadsfrist 24.11 Nærmere opplysninger ved kontakt til daglig leder Janne Myhre på tlf. 473 70 180 eller…

Engasjerende forelesning om munnhelse hos eldre

En av våre nye stipendiater, Ellen Thea Gjelseth Dalbak, har nylig holdt to forelesninger om munnhelse hos eldre for Demensomsorgens ABC. Ellen Thea er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen, og jobber 25 % klinisk som tannlege ved Brumunddal tannklinikk…

SIOG 2022 Årskonferanse i Genève

International Society of Geriatric Oncology (SIOG) avholdt sin årlige konferanse i Genève, Sveits, 26.- 28. oktober. SIOG har som navnet tilsier et mål om å fremme samarbeid mellom faggruppene geriatri og onkologi, og konferansen samlet deltakere fra hele verden. Fra…

Hva kjennetegner kriser?

I disse dager starter en spennende forskningsstudie om kriser. Denne forskningen er en viktig del av PRACTIC studien, der 30 små og store kommuner deltar. Janne Myhre, daglig leder ved AFS, skal som postdoktor lede arbeidspakke1. -Vi gleder oss til…

Kvalap nasjonal status og nye muligheter

KVALAP som er et kvalitetsregister i Alderspsykiatri har i 2022 fått status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.  Et medisinsk kvalitetsregister lagrer helseopplysninger og resultater av behandling. «KVALAP er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger…

Fagdag for Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet

Torsdag 29 september ble det arrangert en felles fagdag for alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet. Det var rundt 90 engasjerte fagpersoner som deltok på fagdagen. – En slik fagdag bringer fagmiljøet sammen på tvers av profesjoner, det skaper nye møteplasser og…