Arrangementer

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps og erfaringsbasert konferanse om demens.

7-8 februar 2023 på Scandic Hotel Hamar.

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema

TID Kursholderkurs 22-23 februar 2023 – Gardermoen

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv. Se www.tidmodell.no for informasjon om TID-modellen og kurset.

Program: TID kursholderkurs vinter – Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Påmelding: Kursholder i TID, 22.-23. februar 2023 – Nettskjema

For kontaktinformasjon se: Om Oss – Tidmodell

TID Kursholderkurs 06-07 juni 2023 – Gardermoen

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv. Se www.tidmodell.no for informasjon om TID-modellen og kurset.

Program: TID kursholderkurs sommer – Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Påmelding: Kursholder i TID, 06.-07. juni 2023 – Nettskjema

For kontaktinformasjon se: Om Oss – Tidmodell