Arrangementer

TID Kursholderkurs 1-2 juni 2022 – Gardermoen

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv. Se www.tidmodell.no for informasjon om TID-modellen og kurset.

Program: Program-TID-kursholderkurs-juni-2022_END.pdf (tidmodell.no)

Påmelding: Kursholder i TID, 1.-2. juni 2022 – Nettskjema

For kontaktinformasjon se: Om Oss – Tidmodell

TID Kursholderkurs 26-27 oktober 2022 – Gardermoen

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv. Se www.tidmodell.no for informasjon om TID-modellen og kurset.

Program: https://tidmodell.no/wp-content/uploads/2022/02/Program-TID-kursholderkurs-okt-2022_END.pdf

Påmelding: Kursholder i TID, oktober 2022 – Nettskjema

For kontaktinformasjon se: Om Oss – Tidmodell