Arrangementer

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps og erfaringsbasert konferanse om demens.

7-8 februar 2023 på Scandic Hotel Hamar.

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema

TID Kursholderkurs 15-16 november 2023 – Gardermoen

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv. Se www.tidmodell.no for informasjon om TID-modellen og kurset.

Det arrangeres Kursholderkurs i TID 15.11.23-16.11.23 på Gardermoen, trykk på teksten under for program og påmelding:

Program TID kursholderkurs nov 2023

Påmelding TID kursholderkurs november 2023

For kontaktinformasjon se: Om Oss – Tidmodell