Kategorier
AFS PRACTIC Prosjekter TID

Forsker i hjemmetjenesten

Stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad er godt i gang med forskningsstudien PRACTIC som foregår i hjemmetjenestene i ca 30 kommuner fra hele landet. De berømmer kommunene for sin innsats i denne studien og ser et stort engasjement for å bedre pasientbehandlingen.

– Engasjementet er stort hos både ansatte og ledere i hjemmetjenesten. Fokuset er på bedre pasientbehandling og nye arbeidsmetoder, som vi tror at kan bidra til mer målrettede tiltak og samhandling, sier Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad.

I PRACTIC skal to av de såkalte arbeidspakkene gjøre en randomisert kontrollert studie. Det betyr at det skal gjøres en tilfeldig trekking av kommuner som får opplæring i TID modellen. De kommunene som ikke blir trukket ut får opplæring i etterkant, når studien er avsluttet.

– Derfor er kompetanseheving en gevinst kommunene kan få av å delta i denne forskningsstudien, påpeker Væringstad.

– Vi tror også at det kan være nyttig og spennende å delta i en slik studie, sier Gjelseth Dalbak.

TID modellen er en tverrfaglig utrednings og refleksjonsmodell som består av tre faser; utredningsfase, refleksjonsfase og tiltak- og evalueringsfase. Les mer her: www.tidmodell.no

Siden dette er en omfattende studie med mange kommuner over hele landet har en valgt å dele kommunene inn i fire grupper, med mellom 5-9 kommuner i hver gruppe, som starter på ulikt tidspunkt. Målet er å inkludere ca. 150 brukere totalt, og alle kartlegges ved tre målepunkter i løpet av perioden.

-Etter dette er det planlagt intervjuer med brukere og pårørende, samt intervjuer med ansatte fra hjemmebasert omsorg i de kommunene som har fått intervensjonen med TID-modellen, sier Væringstad.

-Det er både spennende og gøy at så mange forskjellige kommuner er med. Men ikke minst viktig for å belyse de geografiske og organisatoriske forskjellene når man skal tilpasse TID modellen til hjemmetjenesten i Norge, avslutter Gjelseth Dalbak.