Les mer om forskningen

Vitenskapelige publikasjoner

Her har vi samlet en oversikt over alle vitenskapelige forskningsartikler der vi har vært hovedforfatter eller medforfatter.

Doktorgradsavhandlinger

Her har vi samlet en oversikt over alle doktorgradsavhandlinger til ansatte som har vært eller er tilknyttet AFS.

Forskning i hjemmebaserte tjenester

Protokollartikkelen for PRACTIC studien ble nylig publisert i et vitenskapelig tidsskrift (se link til artikkelen nederst i denne saken) Protokollartikkel er en vitenskapelig artikkel som beskriver planen for forskningsstudiet. Den fungerer som en detaljert «oppskrift» for hvordan forskningen skal gjennomføres. PRACTIC studien startet opp våren 2022. Det er et prosjekt hvor hensikten…

Les mer her Forskning i hjemmebaserte tjenester

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for smerte blant sykehjemsbeboere. De fant 184 aktuelle studier fra perioden 2010 til…

Les mer her Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Resultater fra viktig studie

Alle eldre kreftpasienter bør få tilbud om en geriatrisk vurdering, påpeker Guro Falk Eriksen i et intervju med forskning.no. Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering og tatt sin doktorgrad ved vårt forskningssenter og Universitetet i Oslo. Les mer om betydningen av å gjøre en grundig kartlegging av eldre kreftpasienter i denne…

Les mer her Resultater fra viktig studie

Ny aktuell fagbok

Sykehjemmet- hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass er en ny aktuell fagbok med blant annet forfattere fra AFS om ulike aspekter ved norske sykehjem. Hva er et sykehjem? Hvem bor der? Hvilke funksjoner skal sykehjemmene dekke? Hva med ledelsens rolle? Hva er palliasjon i sykehjem? Hvordan har sykehjemmet som institusjon utviklet seg gjennom tidene,…

Les mer her Ny aktuell fagbok

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får smertestillende legemidler viser ny studie

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får fast forskrevet smertestillende legemidler de første ukene av innleggelsen i sykehjem. Andelen øker så de nærmeste to årene etter innleggelse. Dette er hovedresultatet fra en fersk studie som var basert på data fra 996 beboere samlet inn fra sykehjem i Innlandet som var med i SAM-AKS…

Les mer her Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får smertestillende legemidler viser ny studie