Støttefunksjoner

Ved AFS bistår vi forskere både internt og eksternt med ulike oppgaver,  blant annet å  designe spørreskjemaer og kvalitetssikre data for ulike prosjekt/studier.

Teleform

AFS har Teleform som er en programvare for å  designe spørreskjemaer som skal fylles ut på papir. Skjemaene skannes elektronisk, og konverteres direkte til et statistikkprogram (for eksempel SPSS).

Man trenger derfor ikke å plotte inn data. Spørreskjemaene lagres som PDF ved skanning av skjemaene.

AFS kan bistå forskere med design til studier/forskningsprosjekt. For nærmere avtale, informasjon om programvaren og priser ta kontakt med:

Eva Martinsen Tlf. 62581923Eva.Martinsen@sykehuset-innlandet.no
Lisbeth Dyrendal Høgset Tlf.  97582098 Lisbeth.Dyrendal.Hogset@sykehuset-innlandet.no
Randi Frydendahl Nilsen Tlf. 90626575Randi.Nilsen@sykehuset-innlandet.no