Kategorier
AFS PRACTIC

Kanskje du lurer på hva deltakende aksjonsforskning er?

I denne videoen gir stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad eksempler på hvordan deltakende aksjonsforskning benyttes i forskningsstudien PRACTIC. PRACTIC er en stor forskningsstudie i hjemmetjenesten som tar for seg situasjoner der det er fare for utvikling av…

Kategorier
AFS PRACTIC

Stor lokale forskjeller

Siden november 2022 har prosjektmedarbeidere og stipendiater fra AFS møtt helsepersonell fra hjemmetjenester i hele Norge. I forbindelse med forsknings studien PRACTIC (Se faktaboks) skal de besøke 30 kommuner spredt utover hele landet. – Vi har reist rundt i Norge…

Kategorier
AFS PRACTIC Prosjekter TID

Forsker i hjemmetjenesten

Stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad er godt i gang med forskningsstudien PRACTIC som foregår i hjemmetjenestene i ca 30 kommuner fra hele landet. De berømmer kommunene for sin innsats i denne studien og ser et stort engasjement…

Kategorier
PRACTIC

Opplæring i Nordreisa kommune

Nå er endelig opplæringen for gruppe 1 i PRACTIC studien i gang. Marit D. Myren og Ellen Thea Gjelseth Dalbak har vært i Nordreisa kommune og hatt opplæring med forskningsmedarbeider og ressurspersoner i studien. Opplæringsdagen foregår hos hver enkelt kommune,…

Kategorier
AFS Opplæring PRACTIC

Engasjerende forelesning om munnhelse hos eldre

En av våre nye stipendiater, Ellen Thea Gjelseth Dalbak, har nylig holdt to forelesninger om munnhelse hos eldre for Demensomsorgens ABC. Ellen Thea er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen, og jobber 25 % klinisk som tannlege ved Brumunddal tannklinikk…

Kategorier
AFS PRACTIC Prosjekter

Hva kjennetegner kriser?

I disse dager starter en spennende forskningsstudie om kriser. Denne forskningen er en viktig del av PRACTIC studien, der 30 små og store kommuner deltar. Janne Myhre, daglig leder ved AFS, skal som postdoktor lede arbeidspakke1. -Vi gleder oss til…

Kategorier
PRACTIC Prosjekter

Et nytt og spennende forskningsprosjekt om kriser

I løpet av våren 2022 starter et stort nasjonalt prosjekt kalt PRACTIC . Prosjektet ledes av en forskergruppe fra AFS og finansiert av Sykehuset Innlandet. I dette prosjektet ønsker vi å få mer kunnskap om kjennetegn og forekomst av kriser…