Kategorier
AFS

Ole Kristian Alhaug disputerer 17. august 2023

Ole Kristian Alhaug disputerer torsdag 17 august. Prøveforelesning og disputas finner sted i Hedmarksmuseets aula på Hamar.

Ole Kristian Alhaug er overlege ved Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus HF og stipendiat ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet og NTNU.

Her kan du lese kort informasjon om prosjektet Lumbal spinal stenose- prediktorer for mislykket resultat.

Link til publikasjoner finner du her på CRISTIN.