Kategorier
SMILE

EU-prosjektet SMILE er nå i en sluttfase

SMILE-prosjektet avsluttes i løpet av 2024. Prosjektet evalueres og det skrives nå rapporter, sammenfatninger og artikler. Når dette er klart vil vi dele informasjon fra relevante artikler i SMILE. Følg med på vår hjemmeside eller SMILE sin offisielle nettside.

I Norge har vi hatt en såkalt «Living lab» der personer med KOLS har hatt digital hjemmeoppfølging av sin sykdom. Hver kommune som har deltatt har hatt ansvar for oppfølgingen av den enkelte. Det er seks kommuner i Innlandet som har deltatt.

Alle erfaringer, både fra deltakere og ansatte i kommunen, har gitt verdifull informasjon til SMILE prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere land i EU. Det har gitt nyttig informasjon om hva som er viktig for denne pasientgruppen, og hvordan ulike former for digital hjemmeoppfølging best kan videreutvikles.

Avslutningsseminar for deltakere. I februar ble det gjennomført avslutningsseminar for deltakere i «living laben» i SMILE på Tromsvang i Fåvang og på Wood hotell i Brumunddal.

Deltagere, pårørende og ansatte fra kommuner som har deltatt i den digital hjemmoppfølging i SMILE-prosjektet deltok. Det ble to interessante dager med oppdatering om SMILE, faglig påfyll og gode råd om ernæring ved KOLS.

Det er utarbeidet en digital katalog i SMILE. I denne katalogen presenteres det digitale løsninger for tema som søvn, fysisk aktivitet/fysioterapi, fall og balanseproblemer, ernæring, lungesykdom, demens og kommunikasjon og sosial interaksjon. Hvis du er interessert kan du se katalogen her: Digital Solutions Catalogue (smileehealth.eu)

Informasjon om SMILE kan dere finne på prosjektets hjemmeside: www.smileehealth.eu

Mer om SMILE på afs-si: