Kategorier
Prosjekter SMILE

SMILE starter inklusjon av deltakere i Ringebu kommune

Åtte personer i Ringebu kommune fikk i uke 20 utlevert utstyr for digital hjemmeoppfølging. I samarbeid med Tellu, som er en samarbeidspartner i SMILE, Ringebu kommune og SINTEF reiste forskere og medarbeidere fra AFS, Sykehuset innlandet, ut til deltakerne med utstyr som blodtrykksmåler, pulsoksygenmåler, spirometer, termometer og vekt.

Disse apparatene kommuniserer med en applikasjon på deltakernes smart-telefon, og daglige målinger registreres slik at kommunens ansatte kan følge pasientenes sykdomsutvikling. Etter 2-3 uker med daglige målinger, lages en individuell egenbehandlingsplan for hver deltaker der hyppighet av målinger og oppfølging av kommunen bestemmes.

Deltakerne skal benytte digital hjemmeoppfølging i et år, og underveis vil nye teknologier introduseres. Sammen med SINTEF vil forskere og medarbeidere ved AFS følge deltakerne gjennom denne perioden med både observasjoner og intervjuer. Målet er at deltakerne skal bidra aktivt i utviklingen av den nye teknologien.

SMILE er et EU finansiert innovasjons- og forskningsprosjekt, koordinert og ledet av Sykehuset Innlandet, der målet er å utvikle og teste ut nye innovative teknologiske løsninger som skal sette pasienter i stand til å leve uavhengig hjemme med sin sykdom.

Sykehuset Innlandet skal samarbeide med kommuner i Gudbrandsdalen teste ut løsninger for digital hjemmeoppfølging av pasienter med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS).

Digital hjemmeoppfølging, er et viktig satsningsområde som trolig vil kunne løse flere av de utfordringene som helsetjenesten møter i fremtiden og være en viktig del av det kommunale tilbudet. Les mer om digital hjemmoppfølging på Helsedirektoratet sine sider.