Kategorier
SMILE

Samling for deltakere i SMILE

Deltakere i SMILE prosjektet hadde sin første samling på Fåvang torsdag 1. september.

Hensikten med samlingen var å gi deltakerne anledning til å møtes, få oppdatert informasjon om SMILE-prosjektet, og mulighet for å utveksle erfaringer og stille spørsmål om det utstyret de er med å prøve ut.

I tillegg hadde samlingen et faglig innhold med undervisning om KOLS sykdommen og bruk av egenbehandlingsplan. Egenbehandlingsplanen kan være et godt hjelpemiddel for å ivareta mestring av egen sykdom og liv, noe som er en viktig del av hele SMILE prosjektet. 

Bilde av Hilde Bryhn som snakker og Marit Bjerke som demonstrerer utstyr.
Hilde Bryhn (til venstre) og Marit Bjerke underviser om egenbehandlingsplan og demonstrerer utstyr.

Hensikten med egenbehandlingsplanen er å oppdage forverringer tidlig, forebygge og redusere utvikling av en forverring, hindre sykehusinnleggelse og gi økt trygghet og mestringsopplevelse (helsebiblioteket.no)

Hilde Bryhn og Marit Bjerke, som er spesialsykepleiere ved Granheim lungesykehuset, Sykehuset Innlandet, holdt et engasjerende og viktig foredrag om KOLS og hvordan de kan benytte egenbehandlingsplanen. De vektla betydningen av at pasienten aktivt tar del i utarbeidelse av planen. Det er den enkelte pasient som vet sin egen sykdomsstatus og planen lages ut fra den enkeltes situasjon. Pasienten fastlege er medisinsk ansvarlig for egenbehandlingsplanen.  

Flere av deltakerne sa at dette var nyttig informasjon både om KOLS og om egenbehandlingsplanen, og ikke minst hvordan egenbehandlingsplanen kan brukes.

Til slutt fikk deltakerne demonstrert noe av det digitale utstyret de benytter, og også mulighet til å få prøve om de ønsket. De fikk også en presentasjon av nytt utstyr/sensorer det kan være mulig å få prøve ut i prosjektet.

Vi setter stor pris på at deltagere i kommuner i Nord Gudbrandsdal vil delta i SMILE prosjektet. Erfaringen og tilbakemeldingene fra deltakerne er helt avgjørende for resultatet av prosjektet.

portrett Lisbeth Dyrendal Høgset
Lisbeth Dyrendal Høgset

Lisbeth Dyrendal Høgset er prosjektmedarbeider i SMILE, og koordinerer sammen med prosjektleder Sverre Bergh uttesting av digital hjemmoppfølging for personer som har KOLS og bor hjemme.

Deltakeren får blant annet prøve ut utstyr som måler blodtrykk, oksygenmetning, lungefunksjon, vekt og temperatur.   

Portrett Sverre Bergh
Sverre Bergh