Kategorier
SMILE

Digital hjemmeoppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet anbefaler at personer med kroniske lidelser og de med behov for langvarig oppfølging med middels til høy risiko for forverring av helsetilstanden, tilbys digital hjemmeoppfølging. På helsedirektoratet sine nettsider finner du mer informasjon om hvem som vurderes som spesielt egnet for dette tilbudet samt vurderingskriterier. Trykk her for å komme til Helsedirektoratet sine sider

Digitalt hjemmeoppfølging muliggjør oppfølging av pasienter i deres eget hjem. Det kan blant annet være ved målinger som gjøres av pasienten selv og som registreres elektronisk eller ved å besvare spørsmål om egen helsetilstand. Pasienten kan deretter få medisinskfaglig veiledning og støtte av helsepersonell i eget hjem. Avklaring av hva pasienten selv kan følge opp av egen behandling og hva som helsetjenesten har ansvar for er viktig. Det er også viktig at det gjøres gode avklaringer av behov i forkant om hvordan den digitale løsningen kan dekke dette behovet på en forsvarlig måte.

Digital hjemmeoppfølging kan både være et godt supplement til tjenester som tilbys og gi mer effektive tjenester til pasienten. Her kan du lese mer om digital hjemmeoppfølging: Digital hjemmeoppfølging – Helsedirektoratet

Flere kommuner har nå etablert et god digitalt tilbud til flere pasientgrupper og interessen for digital hjemmeoppfølging er økende. Samtidig er det mange kommuner som har mindre erfaring og søker informasjon om hvordan de bør gå frem i prosessen for tjenesteinnovasjon. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kvikk-guide til innføring av digital hjemmeoppfølging. Her finner du nyttig, kortfattet informasjon om de ulike fasene i implementeringen. Du finner råd og tips og lenker til ulike rapporter og verktøy samt viktige avklaringer som bør gjøres underveis i prosessen.

Du finner denne guiden her

Etablert et kommunesamarbeid i Innlandet for å styrke tilbudet

I Nasjonalt velferdsteknologiprogram inngår det en tilskuddsordning for å etablere tilbud om digital hjemmoppfølging av kronisk syke i Norge. Kommuner i Nord-Gudbrandsdal, Sør Østerdalen og Valdres har sammen med fastleger, Sykehuset innlandet og Utviklingssenter for hjemmetjenester og Sykehjem/Kompetansebroen etablert et prosjektsamarbeid Digital hjemmeoppfølging Innlandet for styrke tilbudet om digital hjemmeoppfølging som et varig og integrert tilbud og etablere en samhandlingsmodell.

plakat HelseINN. Foto

Oppstartseminar for prosjektsamarbeidet

Den 21 november var kommunene sammen med andre samarbeidspartnere samlet til et oppstartsmøte/kick off samling i HelseINN sine lokaler på Gjøvik.

SMILE var representert på denne samlingen med utstilling om SMILE prosjektet. Det var mange interesserte og engasjerte deltakere som ville høre mer om prosjektet og erfaringer så langt med digital hjemmeoppfølging. Det var nyttig å høre erfaringer fra de ulike foredragsholdere.

Bilde av medarbeidere i SMILE. Foto
Lisbeth Dyrendal Høgset og Ingvild Hjorth Feiring representerte SMILE prosjektet.
Bilde av medarbeidere i SMILE.Foto

I SMILE prosjektet er fokuset på utvikling av nye innovative teknologiske løsninger som skal bidra til at pasienter kan leve uavhengige liv hjemme med sin sykdom. Pasientenes egne erfaringer med digitale løsninger er i fokus.

Du kan lese mer om SMILE her.