Kategorier
SMILE

Samskaping av en samtaleagent


I løpet av denne høsten har flere eldre i Innlandet takket ja til å teste ut den første versjonen av en ny teknologi. De skal i løpet av flere uker prøve ut en samtaleagent, som en del av forsknings- og innovasjonsprosjektet SMILE.


Samtaleagenten er Web-basert og har forhåndsdefinerte samtaler som andre chatboter. Den er utviklet av SINTEF i samarbeid med eldre i Norge, Danmark og Canada. Prosessen startet i september 2021 med inkludering av deltakere. Deretter ble det gjennomført intervjuer og workshop med deltakerne. Behov, preferanser og bruk av teknologi ble identifisert i denne prosessen. Forskere ved København Universitet og SINTEF digital gjennomførte workshopene og samlet inn informasjon om de eldres ønsker for en samtaleagent.

I disse dager starter utprøvingen av denne samtaleagenten. Gjennom spørreskjema og kvalitative intervjuer gir deltakerne tilbakemeldinger. Hensikten med utprøvingen er å undersøke om samtaleagenten er brukervennlig og om den har funksjoner som oppleves som nyttige. Samtaleagenten inneholder informasjon om symptomer og sykdommer (spesielt lungesykdommer), sosiale og fysiske aktiviteter og søvn.

Faktaboks: