Kategorier
SMILE

Besøk hos Canadiske partnere i SMILE prosjektet

SMILE prosjektet gjennomføres med partnere fra Europa og Canada, og Sykehuset Innlandet ved AFS er koordinator for hele prosjektet.

De to Canadiske partnerne er McMaster University, kjent for blant annet flere rapporter med oppsummert forskning, og CloudDX, et mellomstort firma som utvikler teknologiske løsninger for helsevesenet. McMaster University holder til i Hamilton, en by ca. en time fra Toronto. CloudDX holder til i det samme området.

Fra 15. til 17. november 2022 besøkte Britt Rydjord fra forskningsavdelingen sammen med Sverre Bergh fra AFS de Canadiske partnerne i SMILE. Med på turen var også Jenny M. Bergschöld fra SINTEF Avd. Helse og Emilie Kauffeldt Wegener fra Universitetet i København.

Det var flere mål med turen, både datainnsamling til SMILE prosjektet, møter med samarbeidspartnerne og besøk med omvisning på CloudDX. Vi fikk møte flere samarbeidspartnere, og hadde mange nyttige diskusjoner og samtaler om problemstillinger rundt eldres helse. 

Jenny og Emilie introduserer workshop for deltakere. Foto
Jenny M. Bergschöld og Emilie Kauffeldt Wegener på workshop for de Canadiske deltakerne .

Workshoper med canadiske deltakere

De første to dagene gjennomførte Jenny M. Bergschöld og Emilie Kauffeldt Wegener to workshoper med Canadiske deltakere.

Et viktig mål med SMILE er at pasienter, deres pårørende og ansatte i helsevesenet skal bidra tett opp mot de teknologiske firmaene for å utvikle nye smarte digitale løsninger.

SMILE skal utvikle en kommunikasjonsagent, en form for chatbot, der eldre pasienter lett kan finne informasjon om sin sykdom, og få råd ift. søvn, sosial aktivitet og fysisk aktivitet.

Gjennom flere workshops i Norge og Danmark, der deltakere har fått leke med og trykke seg gjennom kommunikasjonsagenten, har de formidlet viktige tanker og ider knyttet til utforming av kommunikasjonsagenten og innholdet. Nå var turen kommet til å la Canadiske eldre få oppleve kommunikasjonsagenten, og komme med sin dom over den foreløpige versjonen.

Workshop med deltakere. Foto

Til sammen deltok 13 personer over 65 år i de Canadiske workshopene. Jenny M. Bergschöld og Emilie Kauffeldt Wegener byttet på å lede workshopene, og å være moderatorer og ta notater underveis. All samtale under workshopene ble tatt opp på bånd, og vil bli analysert nærmere.

Selv om det er likheter mellom den skandinaviske modellen for helsetjenester og helsevesenet i Canada, som offentlig finansiering, er det også forskjeller. Denne forskjellen kom frem i de kvalitative intervjuene som ble gjennomført i workshopene.

Deltakerne var svært interessert i kommunikasjonsagenten, og var kreative i sine innspill til forbedringer.

Den siste dagen av besøket i Canada ble benyttet til å besøke CloudDX sine kontorer. CloudDX har vokst fra et lite firma til nå å være en mellomstor aktør i eHelse i Canada og USA. De samarbeider tett med McMaster University i utviklingen av, og testingen av, de nye løsningene.

Kontinuerlig monitorering med Vitaliti

Dere siste oppfinnelse, Vitaliti, vil bli benyttet i SMILE. Det er en boks som festes øverst på brystkassen, og som gjennom ledninger festet på brystkassen og en sensor i øret kan kontinuerlig måle blodtrykk, puls, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens, ECG, oksygenmetning i blodet, kroppspositur og bevegelse.

I fortsettelsen av SMILE vil McMaster gjennomføre en randomisert studie (RCT) med 1000 pasienter som følges opp til 30 dager etter gjennomgått operasjon. Målet er å se på effekten av Vitaliti brukt for kontinuerlig monitorering eller gjentagende enkeltmålinger, ift. reinnleggelser på sykehus og andre komplikasjoner etter operasjon.

I Europa vil Vitaliti bli testet ut i en liten studie i Danmark og kanskje i Norge. Målet med testingen i Danmark og Norge er å se hvordan eldre i disse to landene opplever å ha Vitaliti festet på brystkassen gjennom døgnet, og hvordan de opplever brukervennligheten og nytten av Vitaliti.

Det var imponerende å se hvor tett og godt McMaster University og CloudDX jobbet sammen, uten å snuble i kommersielle eller akademiske interesser. Det var to profesjonelle institusjoner vi fikk besøke, som var veldig åpen for samarbeid og utveksling av ideer og tanker.

Canadiere opplevdes generelt som gjestfrie, og tok oss gjerne med på tur til Niagara falls for litt sightseeing også. Det var tre spennende og lærerike dager, og vi gleder oss allerede til neste besøk.