Kategorier
SMILE

SMILE i Danmark

SMILE er et EU prosjekt med samarbeidspartnere fra flere land.

Danmark er et av disse landene og der er prosjektet PreCare sentralt i SMILE. I PreCare prosjektet ønsker de blant annet å endre det klassiske sektoroppdelte helsevesenet og flytte behandlingen til beboerens eget hjem. Målet om å leve mer uavhengige liv i eget hjem er sentralt.

I det danske magasinet for data og utviklingsstøtte Columbus, utgitt av region Sjælland, kan du lese mer om PreCare prosjektet og samarbeidet med SMILE. Forskningsleder ved AFS, Sverre Bergh, er prosjektleder i SMILE og intervjues her om fordeler og ulemper med PreCare modellen i en norsk kontekst.

Du kan lese mer om Pre Care og SMILE ved å trykke på denne linken: Columbus_1_2022—Side 38 (regionsjaelland.dk)