Engasjerte hjemmehjelpere bidrar i SMILE-prosjektet

I forskning kan det noen ganger være vanskelig å nå ut til ansatte og brukere i en travel arbeidshverdag. Ringsaker kommune har funnet en løsning for det. De har lagt til rette for at to faste hjemmehjelpere har kunnet bruke hele eller deler av arbeidsdagen til prosjektarbeid.

Aina Mobekk og Monika Engen er positive, engasjerte og løsningsorienterte prosjektmedarbeidere, som til daglig jobber som hjemmehjelpere i Ringsaker kommune. De gjør en strålende jobb i SMILE prosjektet. De tar kontakt med eldre brukere i kommunene for å spørre om de vil besvare et spørreskjema om bruk av digitale teknologi som nettbrett og smarttelefon, HelseNorge.no eller andre nettsider om egen helse, og hvilken erfaring brukeren har i møte med helsevesenet og deres digitale teknologi.

Leder for hjemmehjelperne i kommunen Hege Thorstad sier at hjemmehjelperne har styrt og planlagt dette arbeidet selv. Det er satt av faste tider til prosjektarbeid, noe som er helt avgjørende for at vi skal få dette til. Arbeidsleder i hjemmetjenesten Anne Grete Grønvold har bistått med å finne aktuelle brukere til prosjektet.

 «Det er spennende og lærerikt, og vi får mange fine samtaler med brukerne. Vi kommer tettere på brukerne og mange ivrer etter å fortelle sin historie. Det er en god følelse å tenke på at vi med dette prosjektet kan være med å skape ei framtid der eldre som ønsker kan bo hjemme og klare seg mest mulig selv»

Aina Mobekk og Monika Engen.  

SMILE prosjektet vil bidra til at pasienter får kartlagt egen teknologisk kompetanse. Gjennom prosjektet vil eldre hjemmeboende få mulighet å påvirke utviklingen av teknologiske løsninger som utvikles i prosjektet, for å sikre at teknologien oppleves som nyttig og god av dem som skal bruke den. Du kan lese mer om SMILE her.