Kategorier
AFS PRACTIC

Stor lokale forskjeller

Siden november 2022 har prosjektmedarbeidere og stipendiater fra AFS møtt helsepersonell fra hjemmetjenester i hele Norge.

I forbindelse med forsknings studien PRACTIC (Se faktaboks) skal de besøke 30 kommuner spredt utover hele landet.

– Vi har reist rundt i Norge med bil, båt, buss, fly og tog. Møtene vi har hatt med hjemmetjenesten i alle kommuner fra nord til sør har tydeliggjort at det er store forskjeller i organisering, og hvordan arbeidshverdagen er for ansatte i hjemmetjenestene sier prosjektmedarbeiderne Marit Dølgaard Myren og Maria Sørnes Pedersen.

Den minste kommunen som deltar i PRACTIC har under 500 innbyggere og ca. 5 årsverk med delt stilling i hjemmesykepleien og på sykehjem, mens den største kommunen har over 90 000 innbyggere og ca. 230 årsverk i hjemmesykepleien. Derfor er det kanskje ikke så rart at en må tilpasse organiseringen til dette.

Det betyr også at det vil være store forskjeller i hvilke oppgaver en har som helsepersonell i de ulike kommunene. Særlig i distriktene hvor det kan være lange avstander mellom brukerne og de ansatte bruker dermed mye tid på å kjøre. I andre kommuner med mindre areal kan det være kort vei fra basen til hjemmesykepleien, men det kan være lengre og mer utfordrende reisevei til nærmeste sykehus ved akutte hendelser. Om forskjeller i organiseringen har betydning for innføring og bruk av TID modellen er noe som forskerne i PRACTIC studien vil se nærmere på.

Ved oppstart av studien i hver kommune har en stipendiat og en forskningsmedarbeider fra AFS reist ut til hjemmesykepleien i hver kommune for å ha en opplæringsdag i inklusjonskriterier, kartleggingsverktøy og vurdering av samtykke. Kommunene velger ut en ansatt fra hjemmetjenesten som skal ha rollen som kommunens forskningsmedarbeider, og 3-4 ressurspersoner, som alle deltar på denne opplæringsdagen. I tillegg har avdelingsleder vært med på denne dagen i flere av kommunene. Du kan lese mer om PRACTIC her.

Logo Practic
Logo for TID modellen