Kategorier
PRACTIC

Opplæring i Nordreisa kommune

Nå er endelig opplæringen for gruppe 1 i PRACTIC studien i gang. Marit D. Myren og Ellen Thea Gjelseth Dalbak har vært i Nordreisa kommune og hatt opplæring med forskningsmedarbeider og ressurspersoner i studien. Opplæringsdagen foregår hos hver enkelt kommune, og er en fin anledning til å møte hjemmetjenesten på hjemmebane.

Opplæringen består av praktisk gjennomføring av studien, vurdering av samtykkekompetanse, inklusjonskriterier og gjennomgang av relevante kartleggingsverktøy.                  

Ellen Thea og Marit. Foto

Marit og Ellen Thea ble tatt imot med åpne armer i Nordreisa. Virksomhetsleder og forskningsmedarbeider Nina tok seg tid til å vise frem og fortelle om ulike omsorgstilbud i kommunen. Hun har sammen med ressurspersonene Dagny og Sylvi bidratt til gode faglige diskusjoner og refleksjoner i løpet av opplæringsdagen. Vi gleder oss til videre samarbeid med Nordreisa kommune.

Nordreisa har for øvrig en flott natur. For å toppe en ellers ekstraordinær arbeidsdag fikk Marit og Ellen Thea oppleve nordlys før de reiste videre.

Vil du lese mer om PRACTIC studien? Det kan du gjøre her.