Engasjerende forelesning om munnhelse hos eldre

En av våre nye stipendiater, Ellen Thea Gjelseth Dalbak, har nylig holdt to forelesninger om munnhelse hos eldre for Demensomsorgens ABC. Ellen Thea er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen, og jobber 25 % klinisk som tannlege ved Brumunddal tannklinikk…

20 års jubileum for demenskonferansen

Innlandets demenskonferanse har 20 års jubileum i 2023. Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, AFS ved Sykehuset Innlandet og USHT i Innlandet. Tema for konferansen 7. og 8. februar er «Rett tiltak til rett tid?»  Her finner du…

Kurs for gruppeledere i kognitiv stimuleringsterapi (KST) på Sanderud

Tirsdag 27 september arrangerte Nasjonalt senter for aldring og helse ved Rita Weum sammen med professor Kari Kvaal fra Høgskolen Innlandet og Janne Myhre daglig leder for Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), kurs for gruppeledere i kognitiv stimuleringsterapi…

Fagdag for Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet

Torsdag 29 september ble det arrangert en felles fagdag for alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet. Det var rundt 90 engasjerte fagpersoner som deltok på fagdagen. – En slik fagdag bringer fagmiljøet sammen på tvers av profesjoner, det skaper nye møteplasser og…

Nytt TID kursholderkurs på trappene

Den 26 og 27 oktober 2022 skal det holdes et nytt TID Kursholderkurs på Gardermoen. Dette er det 14. kurset i rekken, som arrangeres av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Spesialsykepleier Anette Væringstad ved AFS er…

Oppstartseminar psykiske sykdommer i eldre år

Den 22. november 2022 starter et nytt fagseminar i eldreomsorgens ABC. Seminaret tar for seg Psykiske sykdommer i eldre år og gjennomføres digitalt via Teams. Ritt Nielsen har sammen med USHT innlandet og kollegaer i SAM-AKS, hatt ansvar for fagseminarene…

Vil du bli gruppeleder i kognitiv stimuleringsterapi?

AFS, ved daglig leder Janne Myhre, skal sammen med Nasjonalt senter for aldring og helse arrangere dagskurs for helsepersonell som vil være gruppeledere i kognitivt stimuleringsterapi. Kurset holdes på Sanderud sykehus tirsdag 27. september 2022 kl. 09- 15. Det anbefales…

Aggresjon, overgrep og forsømmelser er overlappende gjenstridige problemer («wicked problems»)

Opplæring for ledere i Ringerike kommune Fredag 5.11.21, fikk ca. 80 ledere og tillitsvalgte i Ringerike kommune en halv dag med opplæring fra spesialsykepleier/ PhD Janne Myhre og spesiallege/ PhD Bjørn Lichtwarck og temaet for opplæringen var: Aggresjon, overgrep og…