Kategorier
AFS Opplæring PRACTIC

Engasjerende forelesning om munnhelse hos eldre

En av våre nye stipendiater, Ellen Thea Gjelseth Dalbak, har nylig holdt to forelesninger om munnhelse hos eldre for Demensomsorgens ABC. Ellen Thea er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen, og jobber 25 % klinisk som tannlege ved Brumunddal tannklinikk ved siden av sin stipendiatstilling. Hun har en stort engasjement for eldreomsorg, og har tatt en master i Tjenesteutvikling til eldre ved VID vitenskapelige høgskole før hun begynte hos oss. 

Forelesningen «Aldrende munn og profylaktiske tiltak» belyste ulike temaer rundt munnhelse hos eldre. Hva som skjer i en aldrende munn, sammenhengen mellom generell helse og munnhelse og forebyggende tiltak for god munnhelse hos eldre er noen av temaene som ble gjennomgått. Den første forelesningen var med fysisk deltagelse på Sanderud, og den andre ble overført elektronisk. 

-Ellen Thea syntes det var veldig hyggelig å få muligheten til å snakke om munnhelse hos eldre for Demensomsorgens ABC. Hun håper at tilhørerne sitter igjen med kunnskap om hva som er akseptabel munnhelse og hva som skal til for å opprettholde denne når man blir eldre. Videre oppfordret hun til tverrfaglig samarbeid, gjerne kontakte lokal tannklinikk hvis man har spørsmål eller ønsker råd om pasientens munnhelse. 

Les mer om tann- og munnhelse på Nasjonalt senter for aldring og helse sine nettsider.

Som stipendiat er Ellen Thea tilknyttet PRACTIC studien (Preventing and approaching crises for frail community- dwelling patients through innovative care). Ellen Thea er tilknyttet arbeidspakke 3, og jobber med en forhåndsdefinert prosessevaluering av intervensjonen i hjemmetjenesten og med modellen TID. Du kan lese mer om PRACTIC studien her