Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

Har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens en langtidseffekt på pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer som bor i sykehusets region? AFS har deltatt i EU prosjektet Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE). I samarbeid…

Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.…

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for…

Ny aktuell fagbok

Sykehjemmet- hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass er en ny aktuell fagbok med blant annet forfattere fra AFS om ulike aspekter ved norske sykehjem. Hva er et sykehjem? Hvem bor der? Hvilke funksjoner skal sykehjemmene dekke? Hva med ledelsens rolle? Hva er…

Alkoholbruk blant eldre med symptomer på demens

Oppsummering av hovedfunn fra studien «Alcohol consumption among older adults with symptoms of cognitive decline consulting specialist health care». Studien hadde to hovedmål: I tillegg ønsket forskerne å identifisere hvilke forhold som kunne påvirke hvor enige deltakeren og deres pårørende…

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får smertestillende legemidler viser ny studie

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får fast forskrevet smertestillende legemidler de første ukene av innleggelsen i sykehjem. Andelen øker så de nærmeste to årene etter innleggelse. Dette er hovedresultatet fra en fersk studie som var basert på data fra 996…

Forløpet av depresjonssymptomer hos sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere med alvorligere grad av demens, funksjonssvikt, smerte, svekket kroppslig helse, som bruker antidepressiva og som er yngre når de innlegges i sykehjem må følges nøye opp med tanke på depresjon. Oppsummering av hovedfunn fra artikkelen «The Course of Depressive…

Er du klar over at du kan lese doktorgradsavhandlinger på nett?

Flere ansatte ved AFS som er eller har vært ansatt ved senteret har tatt en doktorgrad, som er den høyeste akademiske grad som kan oppnås på et universitet eller høyskole. I forbindelse med fullføring av dette utdanningsløpet leveres en doktorgradsavhandling,…

Ny viktig bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp

Bjørn Lichtwarck og Janne Myhre, begge ansatt ved AFS, har sammen skrevet en bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon. Begge forfatterne har fordypet seg på dette temaet i sin forskning. Boka har fått tittelen «Dumme pasienter og…