Kategorier
AFS PRACTIC Studier Utgivelser

Forskning i hjemmebaserte tjenester

Protokollartikkelen for PRACTIC studien ble nylig publisert i et vitenskapelig tidsskrift (se link til artikkelen nederst i denne saken) Protokollartikkel er en vitenskapelig artikkel som beskriver planen for forskningsstudiet. Den fungerer som en detaljert «oppskrift» for hvordan forskningen skal gjennomføres.…

Kategorier
AFS Forskning på kreft Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft Utgivelser

Menn i Innlandet behandlet for prostatakreft – livet etterpå

654 menn bosatt over hele Innlandet fylke svarte våren og sommeren 2021 på skjema med spørsmål om deres helse og livskvalitet. Felles for disse mennene var at de alle hadde fått behandling for prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i tidsrommet 2014-2018.…

Kategorier
AFS Utgivelser

Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

Har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens en langtidseffekt på pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer som bor i sykehusets region? AFS har deltatt i EU prosjektet Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE). I samarbeid…

Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.…

Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for…

Kategorier
Forskning på kreft Utgivelser

Resultater fra viktig studie

Alle eldre kreftpasienter bør få tilbud om en geriatrisk vurdering, påpeker Guro Falk Eriksen i et intervju med forskning.no. Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering og tatt sin doktorgrad ved vårt forskningssenter og Universitetet i Oslo. Les mer om…

Kategorier
Utgivelser

Ny aktuell fagbok

Sykehjemmet- hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass er en ny aktuell fagbok med blant annet forfattere fra AFS om ulike aspekter ved norske sykehjem. Hva er et sykehjem? Hvem bor der? Hvilke funksjoner skal sykehjemmene dekke? Hva med ledelsens rolle? Hva er…

Kategorier
Utgivelser

Alkoholbruk blant eldre med symptomer på demens

Oppsummering av hovedfunn fra studien «Alcohol consumption among older adults with symptoms of cognitive decline consulting specialist health care». Studien hadde to hovedmål: I tillegg ønsket forskerne å identifisere hvilke forhold som kunne påvirke hvor enige deltakeren og deres pårørende…

Kategorier
AFS Utgivelser

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får smertestillende legemidler viser ny studie

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får fast forskrevet smertestillende legemidler de første ukene av innleggelsen i sykehjem. Andelen øker så de nærmeste to årene etter innleggelse. Dette er hovedresultatet fra en fersk studie som var basert på data fra 996…

Kategorier
AFS Utgivelser

Forløpet av depresjonssymptomer hos sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere med alvorligere grad av demens, funksjonssvikt, smerte, svekket kroppslig helse, som bruker antidepressiva og som er yngre når de innlegges i sykehjem må følges nøye opp med tanke på depresjon. Oppsummering av hovedfunn fra artikkelen «The Course of Depressive…