Kategorier
AFS PRACTIC Studier Utgivelser

Forskning i hjemmebaserte tjenester

Protokollartikkelen for PRACTIC studien ble nylig publisert i et vitenskapelig tidsskrift (se link til artikkelen nederst i denne saken) Protokollartikkel er en vitenskapelig artikkel som beskriver planen for forskningsstudiet. Den fungerer som en detaljert «oppskrift» for hvordan forskningen skal gjennomføres.

PRACTIC studien startet opp våren 2022. Det er et prosjekt hvor hensikten er å utvikle kunnskap om kjennetegn ved kriser hos sårbare (skrøpelige) personer som mottar hjemmetjenester i Norge, og å teste ut og evaluere en intervensjon for å forebygge og tilnærme seg slike kriser. I intervensjonen ønsker vi å undersøke effekten av en tilpasset utgave av TID modellen for forebygging og tilnærming til kriser hos hjemmeboende.

Det er stipendiat Anette Væringstad som har ansvar for å gjennomføre effektstudien sammen med en prosjektgruppe ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet.

Bakgrunnen for studien. Demografiske endringer, med en økende andel eldre mennesker med multisykdom og skrøpelighet, vil legge mer press på hjemmetjenestene i kommunene. Skrøpelige multimor­bide personer som mottar hjemmetjenester er i stor fare for å utvikle kriser.

Studien har et deltakende aksjonsforskningsdesign (PAR) i en seks måneders klyngerandomisert kontrollert studie (RCT). Studien vil bli gjennomført i 28 kommuner, med ca. 130 skrøpelige deltakere som mottar hjemmetjenester, og som er vurdert av tjenestene for å være i fare for å utvikle krise. Hver kommune (klynge) vil bli tilfeldig trukket ut til enten å anvende en lokalt tilpasset TID-modell (intervensjonsgruppen) eller fortsette med vanlig praksis (kontrollgruppen). PAR i kombinasjon med en RCT vil bidra til en tilpasning av intervensjonen til det lokale miljøet og behovene.

Primært effektmål: Forskjell i endring mellom intervensjons- og kontrollgruppene i individuell måloppnåelse hos tjenestemottakere, for å løse eller redusere utfordringer/kriser etter tre måneder, målt med kartleggings-skjemaet PRACTIC målsettingsintervju.

Sekundære effektmål: Forskjell i endringer i individuell måloppnåelse målt med PRACTIC målsettingsintervju ved seks måneder, og i nevropsykiatriske symptomer, livskvalitet, innleggelse i institusjon og i stressbelastning hos pårørende ved tre og seks måneder.

Logo PRACTIC

Gjennom tilpassede tiltak som involverer pasienter, pårørende, sosialt miljø og helsetjenester, er målet at kriser forebygges og løses. PRACTIC-studien vil kunne fremme innovasjon for helsepersonell, ledelse og brukere ved utvikling av ny kunnskap og en ny tilpasset tilnærming til kriser.

Protokollartikkelen for studien ble publisert I BMC Trials 6. mai 2024: PReventing and Approaching Crises for frail community-dwelling patients Through Innovative Care (PRACTIC): protocol for an effectiveness cluster randomised controlled trial | Trials (springer.com).

Bilde av kommuner som deltar i PRACTIC studien
Kommuner som deltar i PRACTIC studien: Aremark, Aurskog-Høland, Birkenes, Drangedal, Dyrøy
Elverum, Flekkefjord, Folldal, Hjartdal, Holmestrand, Hustadvika, Kragerø, Kviteseid, Lillehammer, Lillesand, Lillestrøm, Lunner, Nes, Nissedal, Nittedal, Nordreisa, Rauma, Ringsaker, Røst, Sel
Stovner, Surnadal, Sør-Aurdal, Sør-Varanger, Trysil, Tvedestrand, Tynset, Valle, Vennesla
Bilde av Anette Væringstad foran en poster for PRACTIC studien
Posterpresentasjon: NSF FGD`s Landskonferanse i Oslo 18-19 april 2024