Kategorier
Opplæring

Oppstartseminar psykiske sykdommer i eldre år

Den 22. november 2022 starter et nytt fagseminar i eldreomsorgens ABC. Seminaret tar for seg Psykiske sykdommer i eldre år og gjennomføres digitalt via Teams.

Ritt Nielsen har sammen med USHT innlandet og kollegaer i SAM-AKS, hatt ansvar for fagseminarene i ABC opplæringen i innlandet siden 2015.

ABC er et opplæringsprogram som skal bidra til å løfte kompetansen på ulike fagområder i kommunal helse og omsorgstjeneste. Fagstoffet oppdateres av Nasjonalt senter for Aldring og helse som også leder ABC opplæringen nasjonalt.

-Psykiske sykdommer i eldre år er en påbygging av ABC grunnpermen Aldring og sykdom. Det legges vekt på psykiske sykdommer hos eldre og behandling av disse. Opplæringen baserer seg på gruppearbeid i tillegg til to fagseminarer som tar for seg ulike temaer som skal gi et faglig påfyll utover innholdet i permen, forteller Ritt Nielsen.

Det første seminaret den 22. november 2022 har et spennende program med mange dyktige foredragsholdere med lang erfaring fra Alderspsykiatri og forskning. Les mer om påmelding til ABC- opplæringen her.

Ved interesse og spørsmål om ABC opplæringen i innlandet kan du ta kontakt med Ritt Nielsen

Foredragsholdere er godt representert fra Alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset innlandet, SAM-AKS og AFS: