Kategorier
AFS Opplæring

Vil du bli gruppeleder i kognitiv stimuleringsterapi?

AFS, ved daglig leder Janne Myhre, skal sammen med Nasjonalt senter for aldring og helse arrangere dagskurs for helsepersonell som vil være gruppeledere i kognitivt stimuleringsterapi.

Kurset holdes på Sanderud sykehus tirsdag 27. september 2022 kl. 09- 15.

Kognitiv stimuleringsterapi ble utviklet i Storbritannia på 90 tallet av Aimee Spector, Bob Woods og Martin Orell. Studier har vist bedring av kognisjon og livskvalitet hos deltakerne.

Kognitiv stimuleringsterapi anbefales i Nasjonal faglig retningslinje om demens for personer med mild og moderat grad av demens.

I gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi får deltakerne hjernetrim på en systematisk måte. De får tall-oppgaver, resoneringsoppgaver og ordleker. Det er kreative oppgaver, spill og mange andre aktiviteter. Det anbefales at gruppene, med 5-8 deltakere, møtes to ganger per uke og at hver gruppesamling har en varighet på 45 minutter, hvor to gruppeledere deltar.

Det anbefales at det er minst to personer fra samme arbeidsplass som deltar på kurset. Alle får etter endt kurs en manual som gir konkrete forslag til oppgaver og innhold til 14 møter i kognitiv stimuleringsterapi.

I tillegg får kursdeltakerne tilgang til en nettside med materiell. Det er også utgitt en manual (Forlaget aldring og helse, link) med vedlikeholdsprogram som gir konkrete forslag til innhold og oppgaver til 24 gruppemøter.

Velkommen på kurs og velkommen til å gjøre en forskjell!

For påmelding og mer informasjon: Dagskurs i Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens