Kategorier
Arrangement Opplæring

20 års jubileum for demenskonferansen

Innlandets demenskonferanse har 20 års jubileum i 2023. Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, AFS ved Sykehuset Innlandet og USHT i Innlandet.

Tema for konferansen 7. og 8. februar er «Rett tiltak til rett tid?» 

Her finner du programmet og link til påmelding.