Kategorier
Opplæring

Kurs for gruppeledere i kognitiv stimuleringsterapi (KST) på Sanderud

Tirsdag 27 september arrangerte Nasjonalt senter for aldring og helse ved Rita Weum sammen med professor Kari Kvaal fra Høgskolen Innlandet og Janne Myhre daglig leder for Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), kurs for gruppeledere i kognitiv stimuleringsterapi (KST) (tidligere Hukommelsesstimulerende terapi – HST). Kurset ble holdt på Sanderud, Sykehuset Innlandet og hadde 11 deltakere fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Bilde fra forelesningen i kognitiv stimuleringsterapi.

KST er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia av Aimee Spector, Bob Woods og Martin Orell på slutten av 1990-tallet som har vist seg å ha effekt på hukommelse og livskvalitet hos personer med demens. KST tilbys nå i 34 land og anbefales i Nasjonal faglig retningslinje om demens for personer med mild og moderat grad av demens. 

Dagskurset har fokus på den praktiske gjennomføringen av KST, som består av 14 gruppesesjoner, gjennomført som to ukentlige sesjoner á 45 minutter over sju uker. Programmet er manualbasert. 

Bilde av deltakere som øver på gruppeledelse i kognitiv stimuleringsterapi. Foto

KST kan inngå som en del av det eksisterende tilbudet ved dagaktivitetssenter/ institusjoner og poliklinikker, med de samme deltakere og gruppeledere. Hver sesjon følger den samme strukturen, selv om emnet kan endres. Temaene omfatter bla. barndom, mat, aktuelle saker og bruk av penger. Ulike aktiviteter blir tilbudt rundt hvert tema, for eksempel, kan aktivitetene under temaet «Ordleker» være kryssord, det kan være å gjette på bokstaver som benevner en frukt. Som hjelp til å holde konsentrasjonen, tegner gruppeleder opp fem streker på ei linje på tavla, en for hver bokstav. Når deltakerne gjetter på en bokstav som er med i ordet, skriver gruppeleder bokstaven på rett sted i ordet. Eller det kan være å lete fram ord i et rutenett.

Under temaet «Kunst» viser gruppeleder bilder av kunstverk i en bok, kalender eller lignende. Deltakerne blir spurt om hva de synes om ulike kunstformer, hva de kunne tenke seg å ha på veggen selv, og om hva de ser på bildene og hva de mener om fargene. 

KST bygger på elementer fra metoder som er kjent fra demensområdet, som realitetsorientering, validering og reminisens, sansestimulering og fysisk aktivitet. Aktivitetene som tilbys skal stimulere sansene og kognitive funksjoner som orientering, språk, eksekutive funksjoner, oppmerksomhet og hukommelse. Å delta i meningsfulle aktiviteter er viktig for helsen og for å vedlikeholde og stimulere kognitive funksjoner, samt styrke identitet og mestringsfølelse.

Dersom du vil lese mer om KST se: Kognitiv stimuleringsterapi – Nasjonalt senter for aldring og helse