Kategorier
AFS Opplæring TID Tid kursholderkurs

Nytt TID kursholderkurs på trappene

Den 26 og 27 oktober 2022 skal det holdes et nytt TID Kursholderkurs på Gardermoen. Dette er det 14. kurset i rekken, som arrangeres av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Spesialsykepleier Anette Væringstad ved AFS er en av pådriverne for kurset.

Tid logo

Målgruppen for TID Kursholderkurset er sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Som kursholder i TID får man nødvendig kompetanse til å gjennomføre opplæring i TID-modellen for andre.

– Kurset er særlig aktuelt for personell som har ekstra ansvar for undervisning eller fagutvikling på arbeidsplassen sin, forteller Anette Væringstad. Vi ser av erfaring at det er en fordel å være flere fra samme arbeidsplass på kursholderkurset, for å ha noen å støtte seg på når man senere skal gjennomføre basiskurs for resten av personalgruppen der man jobber, men det er ikke et krav for å kunne delta. Hun forteller også at det har kommet gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere, som at «TID-modellen er lett å ta i bruk i praksis», og at «Personalet klarer å tenke løsninger, i stedet for å være ‘låst fast’ i situasjonen».

– Tidligere kurs har vært fulltegnet, og det har vært stor pågang for å ha flere kurs, ifølge Anette Væringstad. Det har vært deltakere fra alle 11 fylker i Norge og totalt 93 av landets kommuner.

Temaene som står på programmet er demens og atferdsmessige og psykologiske symptomer, kartleggingsverktøy, personsentrert omsorg og kognitiv terapi. I tillegg vektlegges det at deltagerne skal bli godt kjent med TID-modellen gjennom teori og praktiske øvelser.

Foredragsholdere er Bjørn Lichtwarck, Anette Væringstad og Maria Sørnes Pedersen fra AFS, og Ellen Bjøralt, Kirsti Fredheim og Ritt Nielsen som alle er sykepleiere i SAM-AKS.

Bjørn Lichtwark
Anette Væringstad
Maria Sørnes Pedersen

TID-modellen er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. TID bygger på prinsipper fra personsentrert omsorg og kognitiv atferdsterapi, og har vist god effekt i forskningsstudier.

Kursholderkurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Basiskurset i TID er en opplæringspakke på 5 timer for hele personalgruppen, uavhengig av stillingsstørrelse og utdannelse, og kan benyttes både i sykehjem, på poliklinikker, sykehusavdelinger eller i hjemmetjenester. Les mer om TID-modellen, forskningsresultater og kursholderkurs på www.tidmodell.no