Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende pasienter gjennom innovativ behandling og omsorg.

PRACTIC prosjektet tar utgangspunkt i situasjoner der hjemmetjenesten opplever utfordringer med en mulig krise hos tjenestemottaker.

Definisjon av krise: En kritisk situasjon eller symptomer som krever umiddelbar og ny handling.

PRACTIC er et prosjekt hvor hensikten er å utvikle kunnskap om forekomst og kjennetegn ved kriser hos sårbare (skrøpelige) personer som mottar hjemmetjenester. Bruke denne kunnskapen til, sammen med kommunene, å utvikle og tilpasse en ny modell for å forebygge eller løse kriser

PRACTIC har tre ulike delstudier som skal undersøke:

Arbeidspakke 1: Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.

Arbeidspakke 2: Effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende.

Arbeidspakke 3: Gjennom en prosessevaluering undersøke gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten.

Arbeidspakke 2 og 3 vil samarbeide tett om gjennomføringen. Alle kommuner i PRACTIC skal delta i arbeidspakke 2 og 3. Les mer under grupper.

Alle kommuner som deltar i PRACTIC deles inn i 4 grupper med ulik oppstart.

Oversikt over kommuner, nummer og gruppeinndeling
KommunenummerFylkeKommuneGruppe
1Troms og FinnmarkNordreisagruppe 1
2Møre og RomsdalHustadvikagruppe 1
4AgderFlekkefjordgruppe 1
5Troms og FinnmarkDyrøygruppe 1
6AgderVallegruppe 1
7Vestfold og TelemarkDrangedalgruppe 1
KommunenummerFylkeKommuneGruppe
11AgderBirkenesgruppe 2
12InnlandetRingsakergruppe 2
13InnlandetElverumgruppe 2
15InnlandetTynsetgruppe 2
16InnlandetSelgruppe 2
17VikenAurskog- Hølandgruppe 2
18InnlandetSør- Aurdalgruppe 2
19Vestfold og TelemarkHolmestrandgruppe 2
20VikenNittedalgruppe 2
KommunenummerFylkeKommuneGruppe
21OsloStovnergruppe 3
24AgderVenneslagruppe 3
28Møre og RomsdalSurnadalgruppe 3
29VikenAremarkgruppe 3
30VikenLillestrømgruppe 3
KommunenummerFylkeKommuneGruppe
14InnlandetLillehammergruppe 4
31VikenLunnergruppe 4
32Troms og FinnmarkSør-Varangergruppe 4
33NordlandRøstgruppe 4
34InnlandetFolldalgruppe 4
35Møre og RomsdalRaumagruppe 4
36Vestfold og TelemarkKviteseidgruppe 4
37Vestfold og TelemarkKragerøgruppe 4
38Vestfold og TelemarkNissedalgruppe 4
39Vestfold og TelemarkHjartdalgruppe 4
Marit og Maria gir en kort introduksjon til PRACTIC:

Fremstilling av studien og de ulike fasene:

RCT Studie: arbeidspakke 2 og 3. Alle kommuner deltar og er delt inn i 4 ulike grupper med ulikt oppstartstidspunkt. Mer informasjon under hver gruppe.

Kjennetegn ved kriser: arbeidspakke 1. Forespurte kommuner deltar. Mer informasjon under arbeidspakke 1.

Forekomststudie: arbeidspakke 1. Kun kontrolkommuner fra RCT studien. Mer informasjon under arbeidspakke 1.

Illustrasjonsbilde som viser oversikt over studien og de ulike arbeidspakkene.
Informasjonsfilm om PRACTIC:

Om PRACTIC fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom(AFS)