Datasett PRACTIC

Oversikt over data som samles inn og malen for datasettene (CRFene) som benyttes i PRACTIC studien, arbeidspakke 2 og 3, (dataene som er samlet inn i studien, er ikke offentlig tilgjengelige).