PRACTIC Gruppe 2

Her finner dere tidsplan, med viktige datoer og oversikt over opplæringsdager (angitt med kommunenummer) i PRACTIC prosjektet

Arbeidspakke 2:

Skal undersøke effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende.

Arbeidspakke 3:

Skal gjennom en prosessevaluering undersøke gjennomførbarheten av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten.

Kontaktperson: Marit Dølgaard Myren

Dette er en RCT studie (Randomisert kontrollert studie) noe som betyr at halvparten av alle kommuner som deltar vil være intervensjonskommuner (tilpasse og bruke TID modellen) og halvparten vil være kontrollkommer (vanlig praksis)

Hvorfor RCT studie? RCT regnes som «gullstandard» for å undersøke effekt, i denne sammenheng effekten av TID-modellen.

I tidsplanen ser dere dato for når resultatet av trekkingen annonseres for alle i denne gruppen.

Frem til dette tidspunktet må alle forberede seg på at de blir trekt ut til å være i intervensjonsgruppen. Det vil si at alle må legge til rette for opplæring i Tid modellen etter planen for opplæring.

* TID- modellen ivaretar de biologiske, psykologiske og sosiale forhold hos den enkelte tjenestemottaker.

* Prosessevalueringen skal vurdere hvordan TID- modellen ble mottatt i kommunen, gjennomføring etter planen og uforutsette hendelser som kan ha betydning for effekten. Det skal samles inn spørreskjemaer og gjennomføres fokusgruppeintervjuer i denne arbeidspakken.

Tidsplan RCT gruppe 2Dato fraDato til
Opplæring av ressurspersoner i inkiusjonskriterier6.217.2
Inkludering av brukere6.310.3
Baseline13.316.3
Randomisering17.3
Opplæring (kun intervensjonskommuner, se egen plan)20.331.3
LPG 1 møte (intervensjonskommuner)8.519.5
12 ukers måling5.69.6
LPG 2 møte (intervensjonskommuner)26.67.7
24 ukers måling28.81.9
Intervju med brukere og pårørende (intervensjonskommuner)sept 2023
Marit og Maria går i denne filmen igjennom tidsplan for gruppe 2:
Forklaring av begreper i tidsplanen

Baseline: første kartlegging av ca. 5 inkluderte brukere. Datainnsamleren fra AFS gjennomfører datainnsamling sammen med de ansatte fra kommunen, fysisk tilstedeværelse. 

Randomisering: forskningsmedarbeider eller leder får en telefon/mail med beskjed om at de er Intervensjonskommune eller kontrollkommune. 

Opplæring: basiskurs i TID-modellen, gjelder kommunene som blir intervensjonskommuner. Tre halve dager (fra 11.30-15.15, samme opplæring hver dag slik så mange som mulig av de ansatte får deltatt). Ressurspersonene vil få ekstra 3 timer med opplæring i løpet av de dagene (inkl. basiskurs først). 

LPG1 og 2: Lokal Prosjekt Gruppe, møte på ca. 1,5 time to ganger i løpet av perioden (teams møte)

12 uker måling og 24 uker måling: oppfølgingskartlegging av de inkluderte brukerne. Datainnsamleren fra AFS gjennomfører datainnsamling sammen med de ansatte fra kommunen på telefon.

Intervju med bruker og pårørende: gjennomføres av ansatte ved AFS, samarbeider med kommunen om informasjonsspredning til inkluderte brukere/pårørende, etter 6 mnd.

Plan for opplæring gr. 2

Birkenes

 • Mandag 20.03
  11.00- 15.00
 • Tirsdag 21.03
  11.00- 15.00
 • Onsdag 22.03
  11.00- 15.00
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Ringsaker

 • Mandag 20.03
  11.30- 15.30
 • Tirsdag 21.03
  11.30- 15.30
 • Onsdag 22.03
  11.30-15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Elverum

 • Mandag 20.03
  11.30- 15.30
 • Tirsdag 21.03
  11.30- 15.30
 • Onsdag 22.03
  11.30-15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Tynset

 • Onsdag 22.03
  11.30- 15.30
 • Torsdag 23.03
  11.30- 15.30
 • Fredag 24.03
  11.30- 15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Sel

 • Mandag 27.03
  11.30- 15.30
 • Tirsdag 28.03
  11.30- 15.30
 • Torsdag 30.03
  11.30-15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Aurskog-Høland

 • Mandag 27.03
  11.30- 15.30
 • Tirsdag 28.03
  11.30- 15.30
 • Onsdag 29.03
  11.30-15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Sør Aurdal

 • Mandag 27.03
  11.30-15.30
 • Tirsdag 28.03
  11.30-15.30
 • Onsdag 29.03
  11.30-15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Holmestrand

 • Onsdag 29.03
  11.30-15.30
 • Torsdag 30.03
  11.30-15.30
 • Fredag 31.03
  11.30-15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Nittedal

 • Onsdag 29.03
  11.30- 15.30
 • Torsdag 30.03
  11.30- 15.30
 • Fredag 31.03
  11.30- 15.30
 • Opplæring i Tid modellen.
 • Samme opplæring gjentas 3 ganger slik at alle kan delta. I små kommuner/ færre ansatte kan det være tilstrekkelig med to opplæringsdager.
 • NB: hvis dere blir kontrollkommune vil opplæringen avlyses. Dere vil få opplæringen i TID modellen når RCT studien er avsluttet.

Program for opplæring i TID modellen (kun intervensjonskommuner)

Opplæring i TID-modellen.

Dag 1: for første del av personalgruppen (TID administratorer deltar på dag 1 eller dag 2).

Dag 2: for den andre delen av personalgruppen.

Dag 3: for den resterende delen av personalgruppen. (Dag 3 har en egen tilleggs undervisning for TID-administratorer om TID modellen.

Agenda basiskurs (4 timer) både dag 1, dag 2 og dag 3
11:00 -11:30: Lunsj
11:30 -12:30: Kriser skrøpelighet og kompleksitet
12:45 -13:30: Opplæring i TID-modellen
13:45 -14:30: Opplæring i TID-modellen
14:45-15:30: Vi prøver oss på refleksjonsmøte: rollespill og tenkt case.
Agenda for TID administrator dag 3 (3×45 min)
12:30-13.15: Opplæring i TID modellen: TID administratorrollen, utredningsfasen med vekt på bruk av ulike kartleggingsverktøy.
13:30-14.15: Opplæring i TID- modellen: refleksjons og tiltaks- og evalueringsfasen.
14:30- 15:15: Vi prøver oss på et refleksjonsmøte med case fra avdelingen.