PRACTIC-AP1

Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.