Kategorier
AFS SAM-AKS

Erfaringer fra en ambulant tjeneste ved alderspsykiatrisk avdeling

Sør-Aurdalsheimen er et av sykehjemmene som har deltatt i SAM-AKS samarbeidet siden oppstarten. Vi har snakket med leder ved sykehjemmet, Turid Juvkam, om dette samarbeidet og erfaringer de har gjort i løpet av disse 14 årene. Juvkam har vært leder…

Kategorier
AFS SAM-AKS

Gode ideer for samhandling

Den 10.april var representanter fra 13 kommuner i Innlandet, KS, Helsefellesskapet i Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet samlet til en arbeidssamling med fokus på utvikling av den ambulante tjenesten SAM-AKS. Utvidelsen av SAM-AKS finansieres av Utviklingsmidler…

Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.…

Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for…