Kategorier
AFS Forskning på kreft

Arbeid med ny veileder-Behandling av kreft hos eldre

Faggruppen for geriatrisk onkologi i Norge, som ble opprettet i 2022, arbeider med å utvikle en norsk veileder i onkogeriatri, det vil si veileder for tilpassing av kreftbehandling til eldre mennesker.

Arbeidet ledes av geriater og professor Siri Rostoft, og i etterkant av møtet i september i fjor har gruppen fått tildelt midler fra Legeforeningen til å ferdigstille veilederen (Les mer om denne faggruppen her). Med i arbeidet er rundt 20 fagpersoner med ulik bakgrunn, fra bl.a. onkologi, geriatri, kirurgi, anestesi og hematologi. Den norske veilederen vil basere seg på internasjonale veiledere, men med tilpasninger til nasjonale forhold. De enkelte krefttyper, som brystkreft eller lungekreft, har egne veiledere som beskriver spesifikk kreftbehandling. Den nye veilederen er ikke ment å erstatte disse.

Internasjonalt står fagfeltet geriatrisk onkologi høyt på dagsorden, mens det i Norge har vært gitt lite oppmerksomhet. Veilederen vil dermed kunne bli et viktig verktøy for alle som behandler eldre mennesker med kreft.

Den skal dekke et bredt spekter av problemstillinger, fra fasen der pasienter utredes når det er mistanke om kreft, via forberedelser til og gjennomføring av kirurgi, cellegift og strålebehandling, til lindring av vanlige plager og komplikasjoner som kan oppstå ved kreft.

Geriatrisk vurdering av eldre pasienter muliggjør mer målrettede tiltak Grunnleggende for geriatrisk onkologi er at det bør gjøres en geriatrisk vurdering (se faktaboks) av eldre pasienter. En slik vurdering vil kunne synliggjøre områder der eldre er ekstra sårbare for komplikasjoner. Riktige tiltak basert på denne vurderingen, kan gjøre at eldre pasienter tåler kreftbehandling bedre, med færre bivirkninger. Det kan i noen tilfeller føre til at en lar være å gi kreftbehandling til ekstra sårbare eldre, for å unngå overbehandling. I andre tilfeller kan det gjøre at spreke eldre får tilbud om behandling som ellers ikke ville blitt vurdert, og en unngår underbehandling.

Faggruppen hadde et møte i juni i år, og neste samling er planlagt i mars 2024. Målsetningen er at veilederen kan ferdigstilles og bli tilgjengelig for bruk i løpet av våren 2024.