Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i fokus

Brukermedvirkning er viktig i forskning og våren 2021 ble det etablert et eget brukerforum ved AFS.

Nå er forumet godt i gang og det avholdes 4 møter i året. Under sist møte, 25.mai, ble pågående prosjekter presentert og diskutert. Etiske problemstillinger ble diskutert og fokus på pasientens ønsker og behov ble løftet frem.

Brukerforumet ledes av Birger Lillesveen. Han sier dette om brukerforumet:

Vi er stolte over å ha fått etablert et brukerforum ved AFS og er sikre på at det vil bidra til å styrke forskningssenteret.

Brukerforumet skal forvalte brukerstemmen og sikre ivaretakelse av brukermedvirkning i alle fasene av forskningsprosjektene. Forumet skal bidra med synspunkter på hva som er viktig å forske på og hva det bør forskes mer på. Det skal gi råd om hva som kan stimulere til at personer kan og vil delta i forskning eller prosjekter. Og i noen tilfeller bidra som medforsker i enkeltprosjekter.

Hvert medlem i brukerforumet representerer sin organisasjon. Det er Nasjonalforening for folkehelsen, Demensforening, Kreftforeningen, Mental helse, Innlandets fylkeskommunes eldreråd, Brukerråd for helse og omsorgstjenester i Hamar kommune, Norsk sykepleierforbund, Legeforeningen og Fagforbundet Innlandet.

Les mer om brukerforumet ved AFS her