Kategorier
AFS

Akademiske postere – hva er det?

Torsdag 16.januar deltok stipendiater, forskere og prosjektmedarbeidere fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og Forskningssenter for eksistensiell helse (FSEH), som prøvekaniner for en ny workshop i regi av Medisinsk bibliotek i Sykehuset Innlandet (SI). Tema for workshopen var…

Kategorier
AFS Utgivelser

Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

Har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens en langtidseffekt på pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer som bor i sykehusets region? AFS har deltatt i EU prosjektet Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE). I samarbeid…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Hvorfor brukermedvirkning i forskning?

Sverre Bergh er forskningsleder ved AFS og en god formidler av kunnskap. I dette foredraget snakker han om hvorfor brukermedvirkning i forskning er viktig, hvordan brukermedvirkningen kan foregå og i hvilke deler av forskningsprosessen. Trykk her hvis du vil se…

Kategorier
AFS TID Tid kursholderkurs

Bred satsning på økt demenskompetanse ved Stange helse- og omsorgssenter

Samtlige avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere ved Stange helse- og omsorgssenter i Stange kommune har i løpet av 2023 deltatt på kursholderkurs i Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved Demens (TID-modellen). Virksomhetsleder Ellen Nordby besluttet våren 2023, i fellesskap med sine avdelingsledere,…

Kategorier
AFS Studier

Snakker om mening i livet for sykehjemsbeboere med demens

Silje Nylund er psykolog og har, som stipendiat ved Forskningssenter for eksistensiell helse ved Sykehuset Innlandet, forsket på mening i livet for sykehjemsbeboere med demens. I foredragsserien Psyk-IT, fra Nasjonalt senter for aldring og helse, snakker hun om erfaringer og…

Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Presenterte forskning ved heldagssamling for brukerforumet ved AFS

For å kunne bidra med synspunkter til forskning er det viktig å vite noe om forskningen som foregår på AFS. Derfor presenterte forskere, stipendiater og prosjektmedarbeidere forskningen sin ved den årlige heldagssamlingen for brukerforumet ved AFS. Forskning formidles i akademiske…

Kategorier
AFS Studier

Ny stipendiatstilling ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Nytt spennende prosjekt om samtykkekompetanse starter i 2024 og i den forbindelse søkes det etter en doktorgradsstipendiat som vil forske på dette viktige temaet.   Vurdering av personers samtykkekompetanse er noe alle helsepersonell møter i sin praksis, og for den enkelte…

Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.…

Kategorier
AFS Arrangement

Innlandets Demenskonferanse 2024

Nå kan du melde deg på Innlandets Demenskonferanse, 13-14 februar i 2024. Konferansen blir på Lillehammer og temaet for konferansen er Fellesskap og meistring-bu trygt heime. Mange gode forelesere vil i løpet av de to dagene ta for seg ulike…

Kategorier
AFS Forskning på kreft

Arbeid med ny veileder-Behandling av kreft hos eldre

Faggruppen for geriatrisk onkologi i Norge, som ble opprettet i 2022, arbeider med å utvikle en norsk veileder i onkogeriatri, det vil si veileder for tilpassing av kreftbehandling til eldre mennesker. Arbeidet ledes av geriater og professor Siri Rostoft, og…